Nevi
0
Nieuws

Verslag SCAN Health’s virtuele businesscase-competitie

Artikel 3 minuten april 2021

Studenten van de Universiteit van Maastricht en Erasmus Universiteit zijn respectievelijk eerste en derde geworden bij SCAN Health’s virtuele businesscase-competitie. Lees hieronder hun verslag.

Voor de SCAN Health case competitie werd aan participerende teams gevraagd om een innovatieve oplossing te bedenken voor Canada’s tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de COVID-19 pandemie. 

Landelijk platform strategie

Door diverse analyses uit te voeren stelden wij aan de jury voor om een landelijke platform strategie voor Canada te hanteren voor haar gezondheidszorg. Het platform hanteert een multifunctioneel digitaal systeem dat alle Canadese zorginstanties met elkaar verbindt onder het mom van “High Tech and High Touch” om mens en digitalisatie samen te brengen. Het idee van dit platform is dat het bruikbaar is in alle omstandigheden. Het platform zorgt voor snelle communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals, -instanties, en de overheid. Het geeft real-time inzicht in de huidige en toekomstige benodigde processen, voorraden en beslissingen. Dit vergroot tevens de kwaliteit en veiligheid van de algemene gezondheidszorg. In tijden van crisis adviseerden wij tevens dat de overheid een centrale positie moet innemen om de beslissingssnelheid en toewijzing van middelen te verhogen. 

Vijf functionaliteiten toeleveringsketen zorg

Als pilot versie voor dit systeem adviseerden wij vijf functionaliteiten voor de toeleveringsketen van de gezondheidszorg. De eerste functionaliteit betreft zichtbaarheid via track-and-trace. Daarnaast betreft dit ook het in kaart brengen van onder andere voorraden, capaciteiten en de verdeling van middelen. De derde functionaliteit betreft standaardisering van het inkoopbeleid en crisismanagement via forecasting en alternatieve productie. Het vierde punt betreft prestatiebeheer via benchmarking. De vijfde functionaliteit is uniek en betreft een netwerk perspectief: het creëren van een landelijke gemeenschap. Dit bevordert de samenwerking tussen zorgprofessionals en -instanties en de overheid om informatie en best-practices uit te wisselen. Vervolgens hebben we ons systeem uitgewerkt aan de hand van een actieplan. Ook hebben we gekeken naar hoe we de belangrijkste stakeholders in het systeem kunnen betrekken en welke communicatie hierbij correspondeert.Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen