Nevi
0
Nieuws

Nevi Scriptieprijzen 2023

Nieuws 17 januari 2024

Ook dit jaar zijn de Nevi scriptieprijzen weer uitgereikt. Lees verder in het persbericht.

Lunteren - Nevi kent jaarlijks scriptieprijzen toe voor de beste scripties op het gebied van inkoop, contract- en supply management. Er zijn twee categorieën – HBO-scripties en WO- (universitaire) scripties – en binnen elke categorie wordt een top-3 uitgekozen. Inzendingen worden gedaan door de betreffende begeleiders en betreffen scripties die in het afgelopen studiejaar zijn afgerond. Elk opleidingsinstituut kan maximaal twee scripties inzenden.

De inzendingen worden beoordeeld op relevantie en duidelijkheid van de probleemstelling, diepgang en samenhang van de analyse, en effectiviteit en onderbouwing van de aanbevelingen. De beoordeling vindt plaats door een jury, bestaande uit de leden van de Nevi Research Commissie. 

Winnaars
In de categorie WO-scripties, wint Anne-Sophie van Bergen (Erasmus Universiteit Rotterdam) de derde prijs voor haar scriptie die onderzoekt wat de consequenties zijn van de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’, van de Europese Unie, voor de informatie-uitwisseling in klant-leveranciersrelaties. Mirko Pap (Universiteit Twente) wint de tweede prijs, met zijn scriptie over programmatische tenders, en de beslissingen van bieders om al dan niet deel te nemen aan deze vorm van tenders. De eerste prijs is voor Mels Arnoldy (Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze scriptie onderzoekt de implicaties van herbruikbare medische hulpmiddelen binnen ziekenhuizen. Arnoldy presenteert zeer gedetailleerde, vergelijkende ‘Life Cycle Assessments’ en analyseert hoe verschillende hulpmiddelen andersoortige eisen stellen aan de logistieke infrastructuur, in het bijzonder bij het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum.

In de categorie HBO-scripties, is de derde prijs voor Linda Bruins (Hanzehogeschool Groningen) voor haar scriptie over het verbeteren van spend-analyses bij het Ministerie van Defensie. Emilia Robberegt (Haagse Hogeschool) wint de tweede prijs voor haar scriptie over het professionaliseren van de inkoopfunctie binnen kleinere bierbrouwerijen, en welke dienstverlening haar opdrachtgever (InQuest) hiervoor kan aanbieden. De eerste prijs is voor Aleida Torensma (Haagse Hoogeschool), die in opdracht van de Rijksinkoopsamenwerking onderzocht in hoeverre relatieve beoordelingen worden toegepast in de publieke inkoop, en op welke manier dit verminderd zou kunnen worden. Data uit TenderNed laat zien dat met name gemeentes en provincies regelmatig relatieve beoordelingen gebruiken, en haar advies is om gebruik te maken van kennisbanken, templates en tegenlezers om absolute beoordelingen beter bruikbaar te maken.

De prijzen bestaan uit een (variërend) geldbedrag, een oorkonde en een jaar lang gratis lidmaatschap van de Nevi. De winnaars van de eerste prijs worden bovendien ondersteund bij het realiseren van een publicatie over hun scriptie, in het vakblad Deal!.

De uitreiking vond plaats op dinsdagavond 16 januari in Parkhotel Hugo de Vries te Lunteren.


 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen