Nevi
0
Nieuws

Oproep werkveld zorg voor consultatie Module ICT

Nieuws 04 januari 2024

Vanuit de zorgwerkgroep vind je hier een oproep aan het werkveld ter consultatie voor de Module ICT versie 11-12-2023 Module ICT - AIVG 2023 (lees hieronder verder)

In de werkgroep voor de Module ICT behorende bij de AIVG 2022, waarin zowel inkoop als industrie vertegenwoordigd is, zijn er lange, doorwrochte discussies gevoerd en nu is het zover, de conceptmodule ligt ter consultatie voor aan het werkveld!


Achtergrond

Bij de lancering van de AIVG in 2022 is afgesproken ook de modules te herzien. Uitgangspunt van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) is dat deze breed gedragen worden door zorg gerelateerde organisaties om zodoende de administratieve lasten bij instellingen en leveranciers te beperken en het zakendoen te vereenvoudigen. Deze Module ICT is opgesteld en juridisch getoetst door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit instellingen/ samenwerkingsverbanden en vanuit brancheorganisaties. In alle redelijkheid en billijkheid naar beide kanten toe hebben we de Module ICT meer wederkerig gemaakt. Deze module is daarmee breed gedragen.

Elke toevoeging is kritisch beoordeeld en geactualiseerd. Gezien de hoeveelheid (kleine en grote) (tekstuele) wijzigingen hebben we er niet voor gekozen een vergelijkend document te maken. Wel is deze concept-toelichting  opgesteld.


We roepen ook jou en/of je afdeling op deze concepten kritisch te bekijken en jouw verbeteringen incl. motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen!

Vervolg

Op 15 februari buigt de werkgroep zich over de inbreng vanuit het werkveld en we verwachten de nieuwe Module ICT vervolgens in het (vroege) voorjaar te deponeren.

Om jullie inbreng gestructureerd te kunnen bespreken verzoeken we je jouw reactie incl. motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen via dit format: 


We ontvangen jouw reactie graag via zorg@nevi.nl.

De huidige AIVG 2022 (en alle andere tools van Nevi Zorg) vind je via onderstaande pagina.

Zorgcongres: 8 februari 2024

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren