Nevi
0
Nieuws

Een betere wereld begint bij publieke aanbesteding

Nieuws 2 minuten 20 juni 2023

In een interview met de Green Public Procurement (GPP) News Alert van de Europese Commissie deelde Nevi Hoogleraar Fredo Schotanus zijn inzichten over duurzaam publieke aanbesteden (SPP) en de bredere implicaties ervan voor de samenleving.

In een recent interview met de Green Public Procurement (GPP) News Alert van de Europese Commissie, deelde Fredo Schotanus, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Utrecht School of Economics (U.S.E), zijn inzichten over duurzaam openbaar aanbesteden (SPP) en de bredere implicaties ervan voor de samenleving. Laten we hieronder dieper ingaan op de belangrijkste punten die hij besprak.

 

Balans tussen verplichte en vrijwillige benaderingen

Nevi Hoogleraar Fredo Schotanus benadrukte het belang van het vinden van een evenwicht tussen verplichte regelgeving en vrijwillige initiatieven bij duurzaam openbaar aanbesteden. Het doel is om duurzame praktijken te bevorderen zonder de publieke instanties te overbelasten, rekening houdend met de interactie met andere beleidsmaatregelen.

Certificeringen en hun Impact

Het gesprek ging in op de rol van certificeringen bij het verbeteren van SPP. Hoewel hun positieve invloed werd erkend, wees het ook op mogelijke beperkingen. Een verfijnde benadering van certificeringsprocessen is essentieel om potentiële valkuilen te vermijden.

Hogere drempels voor sociale ondernemers bij aanbestedingen

Het interview bracht het belang van sociale ondernemers in het SPP-landschap naar voren. Het suggereerde het verhogen van nationale aanbestedingsdrempels voor directe contracten met sociale ondernemers om hun waardevolle bijdragen aan de samenleving via openbare aanbestedingen te ondersteunen.

Interesse van studenten en doelen van SPP

Er is groeiende interesse onder studenten in duurzame praktijken, wat goed aansluit bij de doelstellingen van SPP. Deze verschuiving maakt het inkoopvak aantrekkelijker voor een breder publiek en bevordert een mindset gericht op duurzaamheid bij toekomstige professionals.

Erkenning van het Belang van SPP-beleid

Professor Schotanus benadrukte de cruciale rol van SPP-beleid in organisatorische praktijken. Het begrijpen en erkennen van deze rol is essentieel om duurzaamheid effectief te integreren in inkoopprocessen.

Uitdagen van conventioneel aanbestedingsgebruik

Het interview erkende inefficiënties in de huidige aanbestedingspraktijken en pleitte voor een heroverweging van deze conventies. Deze benadering stimuleert innovatieve en effectievere inkoopmethoden.

Monitoren van contractresultaten en duurzaamheid:

Tot slot werd de noodzaak van het monitoren van contractresultaten en hun duurzaamheid benadrukt, hoewel het bericht van de gebruiker werd afgebroken voordat dit punt was voltooid.


Over het geheel genomen bood het interview waardevolle inzichten in het zich ontwikkelende vakgebied van duurzaam publiek aanbesteden (SPP), waarbij het potentieel werd benadrukt om bij te dragen aan een meer duurzame en rechtvaardige wereld. De besproken punten dienen als leidraad voor overheidsinstanties, professionals en studenten om SPP effectief te implementeren en te bevorderen. 🌱🌎

Ga terug naar het nieuwsoverzicht.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen