Nevi
0
Nieuws

Mirjam Kibbeling lector nieuwe lectoraat Publieke inkoop

Nieuws 14 februari 2022

Per 1 maart 2022 start Mirjam Kibbeling als lector bij het nieuwe lectoraat Publieke Inkoop. Het lectoraat is één van de resultaten van het convenant ‘Opleiden tot inkopers met impact’, gericht op het creëren van een optimale aansluiting tussen de uitstroom van hogescholen en de instroom in de inkoopkolom van het Rijk.

Professionalisering van inkoop 
De Rijksoverheid koopt jaarlijks voor ruim 10 miljard euro in bij vele bedrijven en organisaties. Denk aan medische apparatuur voor bevolkingsonderzoek, windmolens op zee voor onze energievoorziening, de aanleg van ons wegennet of de zorgpas van je moeder. Daarbij is duurzaam, circulair, sociaal en innovatief inkopen het nieuwe normaal.

De oprichting van het lectoraat is onderdeel van een bredere samenwerking van de hogescholen en het Rijk. In de samenwerking staan meerdere doelen centraal: enerzijds willen de deelnemende partijen kennis en vaardigheden van afstudeerders optimaal laten aansluiten op de inkoopkolom van het Rijk, anderzijds gaat het erom de bekendheid van de kolom voor studenten te vergroten en de uitstroom naar het Rijk te bevorderen.  

 Kennisuitwisseling tussen hogescholen en het Rijk 
Het nieuwe lectoraat richt zich daarnaast op het gezamenlijk ontwikkelen van het vakgebied publieke inkoop door kenniscreatie en kenniscirculatie binnen en tussen het Rijk en de hogescholen. Samen hebben de hogescholen en de Rijksoverheid de ambitie om de inhoud en de positie van het vakgebied publiek inkopen in Nederland te professionaliseren en te verstevigen. Studenten kunnen hier een zinvolle bijdrage aan leveren. 

Over de lector 
Mirjam Kibbeling heeft meer dan 15 jaar ervaring in wetenschap, bedrijfsleven en bestuurlijk werk. Opgeleid als technisch bedrijfskundig ingenieur en gepromoveerd op ketensamenwerking maakte ze de overstap naar het bedrijfsleven. Ze werkte bij Philips Semiconductors, Technische Universiteit Eindhoven, Van Gansewinkel en Renewi in verschillende management rollen. Omdat mensenwerk en een goede samenwerkingsrelatie, volgens haar, dé sleutel is tot duurzame progressie, heeft ze zich in die tijd ook geschoold in de psychologie (Transactionele Analyse). 

Een persoonlijke zoektocht naar betekenisvolle impact in de maatschappelijke duurzame transitie bracht haar terug bij haar roots: inkoop en ketensamenwerking. In haar nieuwe rol als lector Publieke Inkoop wil ze resultaten boeken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit door de kwaliteit van samenwerken te verbeteren. “Wil je duurzaamheid versnellen, begin je bij inkoop. En wil je werkelijk impact maken, start dan bij het Rijk. Waar het Rijk voorheen nog wel eens een stoffig imago had in mijn ogen, is dat beeld tijdens mijn werkzame leven volledig veranderd. In mijn ogen is de overheid the place to be op dit moment. Ben je in deze tijd ambtenaar dan bevind je je namelijk in de bijzondere en uniek positie om onderdeel te zijn van de duurzame transitie van het Rijk. Inkoop en de manier waarop we samenwerkingen met de markt vormgeven, spelen hierin een centrale rol. Vanuit onderzoek en onderwijs wil ik daar graag aan bijdragen." aldus Mirjam. 

Bron: persbericht Innovatieplaats Publieke Inkoop

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen