Nevi
0
Nieuws

Laagste cijfer in 19 maanden – Nevi PMI® juni 55.9

Nieuws 01 juli 2022

De Nevi PMI® daalde van 57.8 in mei naar 55.9 in juni.

De groei van de productie was het laagst sinds november 2020 en de toename van de nieuwe orders was het kleinst in twintig maanden. De inkoop nam fors toe, zij het minder dan in mei. De voorraad ingekochte materialen groeide voor de twintigste maand op rij. De voorraad gereed product nam in de grootste mate toe sinds het begin van dit onderzoek.
 
De toename van de levertijden was het kleinst in twintig maanden en de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam fors toe. De banengroei was minder groot dan in mei, maar bleef aanzienlijk. De inkoopprijsinflatie was het laagst sinds begin 2021, maar bleef fors. De verkoopprijsinflatie zakte naar het laagste punt in tien maanden, maar bleef desondanks hoog. Over de productieomvang in de komende twaalf maanden waren de Nederlandse producenten positiever dan in mei. 
 
Groei export Nederlandse industrie neemt duidelijk af 
“De groei is er vooral uit bij de nieuwe exportorders, die nauwelijks nog toenamen. De afname wordt vermoedelijk veroorzaakt door de hoge inflatie en economische onzekerheid”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI. “Al met al lijkt het er toch op dat de Nederlandse industrie nog wat kan groeien. De wereldwijde groeivertraging van de industrie en de heropening van Chinese fabrieken zouden eindelijk kunnen leiden tot een normalisatie van toeleveringsketens, waardoor onderdelen en materialen beter verkrijgbaar kunnen worden. De levertijden namen nog steeds toe in juni, maar wel in het laagste tempo sinds oktober 2020.”
 
Drie deelindices uitgelicht:
 
Productie
De productieomvang in de Nederlandse industrie nam in juni opnieuw toe, maar deze stijging was bescheiden en voor de tweede achtereenvolgende maand kleiner dan de maand ervoor. De seizoensmatig aangepaste Productie index bereikte het laagste cijfer in negentien maanden en lag onder het langetermijngemiddelde. Er waren aanwijzingen dat sommige bedrijven door de materiaaltekorten en leveringsproblemen zonder materialen kwamen te zitten. Toch was dit de drieëntwintigste maand op rij dat de productieomvang toenam. 

Nieuwe exportorders
Het aantal nieuwe exportorders dat werd ontvangen dor de Nederlandse producenten, nam in juni wederom toe. Hiermee komt de huidige periode van groei op drieëntwintig maanden. Deze toename was echter gering en de kleinste in deze periode. De panelleden schreven deze minder grote groei vaak toe aan de afgenomen verkoop aan klanten in Rusland, China en Europa.

Inkoopprijzen
De gemiddelde inkoopprijzen voor de Nederlandse productiebedrijven waren in juni opnieuw hoger. Er is nu al sinds augustus 2020 maandelijks sprake van hogere prijzen. De bedrijven schreven deze stijging toe aan de hogere kosten voor energie, staal, olie, personeel, transport en materialen. De inflatie was fors, maar wel het laagst in zeventien maanden. De producenten van consumptiegoederen noteerden de hoogste inflatie.
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen