Nevi
0
Nieuws

Krimp productie en nieuwe orders – Nevi PMI® augustus 52.6

Nieuws 01 september 2022

De Nevi PMI® daalde van 54.5 in juli naar 52.6 in augustus, de vierde daling op rij en de kleinste verbetering sinds oktober 2020. Voor het eerst sinds juli 2020 namen zowel de productie als de nieuwe orders af. De daling van het aantal exportorders was groter dan die van het totale aantal orders.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde na een ononderbroken groei van twintig maanden. De voorraad gereed product steeg opnieuw. Desondanks namen de inkoopactiviteiten nog steeds toe en hetzelfde geldt voor de voorraad ingekochte materialen. De verlenging van de levertijden was het kleinst in bijna twee jaar. De werkgelegenheid nam aanzienlijk toe, zij het in de kleinste mate in 17 maanden. De inkoopprijzen stegen wederom fors, maar wel in de geringste mate sinds januari 2021. De verkoopprijsinflatie steeg voor het eerst in vier maanden. De vooruitzichten voor de productieomvang over twaalf maanden bleven positief, maar lagen onder het langetermijngemiddelde.


Industrie: tanende nieuwe orders en opstapelende voorraden 

“De aanhoudende groeivertraging van de Nederlandse industrie is te wijten aan de lagere vraag naar industriële producten. Inkopers verwachten een absolute daling van het aantal nieuwe orders in de komende drie maanden”, zegt David Kemps, sectorbanker Industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI. “De Nederlandse industrie heeft veel last van vraaguitval in Duitsland, China en Rusland. En ook in Nederland worden nieuwbouwprojecten en uitbreidingsinvesteringen uitgesteld vanwege de hoge prijzen en de angst voor een recessie.”

Drie deelindices uitgelicht:

Productie

Na de seizoensmatige aanpassing bleek dat de productieomvang in de Nederlandse industriële sector in augustus kleiner was dan in juli, de eerste daling sinds juli 2020 toen de sector te maken had met de gevolgen van de eerste coronagolf. Deze terugval stond in groot contrast tot de recordgroei die medio 2021 genoteerd werd en maakte een einde aan de periode van ononderbroken groei van vierentwintig maanden. De totale daling was met name het gevolg van de terugval in de subsector halffabricaten. In de subsectoren consumptie- en investeringsgoederen was er sprake van minder grote groei.

Nieuwe exportorders

Het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland bij de Nederlandse productiebedrijven daalde in augustus voor de eerste keer in twee jaar, de grootste daling sinds juni 2020. De bedrijven schreven dit kleinere aantal nieuwe exportorders toe aan de minder grote vraag uit China, uitgestelde orders, prijsstijgingen en onzekerheid.

Productie niet gereed

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk bij de Nederlandse productiebedrijven nam in augustus af. Hiermee kwam een eind aan een periode van twintig maanden waarin de achterstanden maandelijks groter waren dan de maand ervoor. De bedrijven die melding maakten van een daling schreven dit met name toe aan de minder grote vraag. De subsectoren consumptiegoederen en halffabricaten noteerden forse dalingen, terwijl er bij de producenten van investeringsgoederen sprake was van een kleinere groei.
 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen