Nevi
0
Nieuws

Exportorders trekken aan – Nevi PMI® 60.1

Nieuws 3 minuten 01 februari 2022

Lichte stijging Nevi PMI ten opzichte van december, ontregeling toeleveringsketens neemt af, werkgelegenheid neemt toe

De Nevi PMI® van januari kwam uit op 60.1, wat wijst op een stijging ten opzichte van december. De productiegroei was in januari groter dan de maand ervoor en de orders namen voor de achttiende maand op rij toe. De stijging van de exportorders was de grootste sinds september.

De voorraad gereed product bleef stabiel, na een reeks van dalingen sinds juli 2020. De inkoopactiviteiten namen wederom toe en dit leidde tot een grote toename van de materiaalvoorraad. De toename van de achterstanden was het kleinst sinds december 2020. Ook bij de – nog steeds forse – toename van de levertijden was er sprake van een afvlakking.

De werkgelegenheid nam in de grootste mate toe in drie maanden. De inkoopprijzen bleven sterk stijgen, maar deze stijging was wel het kleinst in elf maanden. De stijging van de verkoopprijzen was de kleinste sinds augustus. De verwachtingen voor de toekomstige productie waren het hoogst in vier maanden.

Tekort aan materialen in de industrie neemt eindelijk af

"Toeleveringsketens lijken niet verder ontregeld te worden door de snelle opkomst van de Omikron-variant en de maatregelen daartegen," zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI. "In januari gaf weliswaar 55% van de Nederlandse industriële ondernemers aan dat de levertijden toenemen, maar dit is veel lager dan het record van 76% in juni. Het lijkt erop dat het tekort aan materialen afneemt en dat er langzaam een nieuw evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod. Wel is vermoedelijk personeelstekort nog een rem op de groei van de productie. Omikron kan dat personeelstekort de komende maanden verergeren, door hoger ziekteverzuim en quarantaine.”

Drie deelindices uitgelicht:

Nieuwe orders

De vraag naar in Nederland geproduceerde goederen steeg in januari opnieuw en hiermee komt de huidige periode van groei op achttien maanden. De stijging was groter dan in december, toen het laagste niveau in veertien maanden werd genoteerd, maar was ook de op een na kleinste sinds november 2020. Het groeitempo lag echter nog steeds boven het langetermijngemiddelde. De stijging van het aantal nieuwe orders was groter dan vorige maand bij de producenten van investeringsgoederen en halffabricaten, maar kleiner bij die van consumptiegoederen.

 

Werkgelegenheid

De Nederlandse producenten breidden in januari opnieuw hun personeelsbestanden uit om het grotere aantal nieuwe orders en de achterstanden te kunnen verwerken. De banengroei was groter dan in december toen het laagste niveau in negen maanden bereikt werd en was daarmee weer in lijn met de tendens van 2021. De seizoensmatig aangepaste Werkgelegenheid index kwam ruim uit boven het langetermijngemiddelde van 50.7. De banengroei was in de sectoren halffabricaten en consumptiegoederen groter dan in de sector investeringsgoederen.

Levertijden

De gemiddelde levertijden voor ingekochte materialen waren in januari opnieuw fors langer. Dit was echter wel de kleinste toename sinds januari 2021. Ruwweg 55% van de producenten maakte melding van langere levertijden. Dit is nog steeds een meerderheid, maar betekent wel een daling vergeleken met het recordpercentage van 76% in juni. De producenten van investeringsgoederen hadden te maken met de grootste vertragingen.

“Inkoopprijzen stijgen met name nog steeds door de hogere kosten voor transport, energie en grondstoffen, zegt Jeroen Harink, algemeen directeur bij Nevi. Het personeelstekort is alom merkbaar en zit uiteraard ook bij de inkoopprofessionals in organisaties zelf, waardoor het krijgen van stevige grip op de inkoop-uitdagingen en het hebben van een duurzame, nieuwe balans in vraag-aanbod nog wel even zal duren.”

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen