Nevi
0
Nieuws

Aankondiging: consultatie van De verNieuwde Regeling (DNR2022) *update*

Nieuws 3 minuten 15 maart 2022

De afgelopen maanden heeft Nevi met een aantal partners hard gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke set algemene voorwaarden voor opdrachten aan architecten, ingenieurs en adviseurs (bekend als de DNR).

De afgelopen maanden hebben auteurs namens de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Koninklijke NLIngenieurs, brancheorganisatie MKB INFRA, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) en Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) hard gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke set algemene voorwaarden. Graag leggen wij deze ter consultatie voor.

Voorwaarden in de sector
Voor deze nieuwe voorwaarden hebben de auteurs De Nieuwe Regeling 2011, herziening 2013, als vertrekpunt gekozen. Deze regeling geldt vanouds als de branchespecifieke standaardvoorwaarden in de sector. In de praktijk worden deze voorwaarden echter regelmatig in aangepaste vorm gehanteerd, hetgeen leidt tot een veelvoud aan verschillende versies. Dit vraagt vervolgens weer grote inspanningen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Een paritair tot stand gekomen vernieuwde versie van de DNR zou dan ook de volledige markt ten goede komen. Voor zowel opdrachtgevers als gespecialiseerde adviesbedrijven (zijnde naast architecten en raadgevend ingenieurs ook bijvoorbeeld kostendeskundigen, bouwfysici, bouwmanagers, en constructeurs), als voor andere opdrachtnemers die adviesdiensten/ -werkzaamheden als onderdeel van hun andere activiteiten verrichten (bijvoorbeeld [mee-] ontwerpende aannemers, installateurs of groenbedrijven).

Open consultatieronde van de DNR conceptversie
Vandaag starten we met een brede, open consultatieronde van de conceptversie die door de auteurs is opgesteld. Hiervoor is het werkveld van harte uitgenodigd een reactie te leveren. De schrijfgroep zal vertrouwelijk met alle reacties omgaan en zullen te zijner tijd over de bevindingen communiceren. De reactietermijn van de consultatie zal zes weken beslaan.

Na sluiting van deze termijn (30 april) zal de schrijfgroep alle reacties aandachtig bestuderen en indien daar aanleiding voor is aanpassingen doen alvorens de definitieve versie wordt vastgesteld.

Documenten voor inbreng
De conceptversie van De verNieuwde Regeling hier kan hier gedownload worden alsmede een Excel document voor een eventuele reactie. Om de inbreng gestructureerd te kunnen bespreken verzoeken we om een reactie inclusief motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen via dit document. We ontvangen jouw reactie graag via dnr@nevi.nl.  
 
*** update ***

Naar aanleiding van de consultatie van De verNieuwde Regeling 2022 bereikt ons de vraag of het mogelijk is alle wijzigingen t.o.v. de DNR 2011, herziening 2013 aan te geven. Dit is een begrijpelijke vraag, maar de wijzigingen zijn zodanig – zowel inhoudelijk als qua structuur/artikelnummer als naar taalgebruik – dat een dergelijk document zo onoverzichtelijk zou worden, dat het niet meer leesbaar is. Wij hebben ons dan ook beperkt tot een duiding van de belangrijkste wijzigingen in de inleiding.
 
De verNieuwde Regeling 2022 is een totaal nieuw document, dat voor een groot deel geïnspireerd is op de DNR 2011, maar daarnaast ook op gangbare afwijkingen op die DNR en op eigen voorwaarden die diverse opdrachtgevers in de publieke en niet-publieke sector hanteren. Er liggen dus nadrukkelijk meerdere documenten aan ten grondslag. Het doel van deze nieuwe DNR is dan ook om, als paritaire set voorwaarden, via brede acceptatie die diversiteit aan documenten te vervangen.
 
Aangeven in hoeverre de DNR 2022 afwijkt van alle brondocumenten is onbegonnen werk.
 
In het produceren van een “complete lijst van afwijkingen” zien wij daarnaast het risico, dat alleen nog maar op de lijst van afwijkingen wordt gereageerd, terwijl voor de schrijfgroep nu juist het totaalplaatje van essentieel belang is.
Derhalve, begrip hebbend voor de vraag, zijn wij van mening dat het opstellen van een lijst van afwijkingen tot meer verwarring dan verduidelijking zal leiden, en hebben wij daarom besloten dit niet te doen.
 
De schrijfgroep: Michel Geertse, Ton van Geijlswijk, Hub Keulen, Meriam de Koning, Desirée van Laerhoven en Arnoud Willemsen.

 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen