Nevi
0
Nieuws

Wij leiden steeds meer online en blended op

Nieuws 3 minuten 08 februari 2021

Al enige tijd is Nevi bezig met een overgang van klassikaal naar online en blended opleiden. Dit is nog versneld door de coronacrisis. Sharon Verstegen vertelt hoe haar organisatie steeds flexibeler is geworden in het aanpassen van de opleidingen en hoe deze er richting de toekomst uit gaan zien.

Sharon Verstegen is manager learning & development bij Nevi en geeft leiding aan een team van twaalf mensen. “Ons onderwijsaanbod bestaat naast klassikale uit enkele volledig online- en blended programma’s. Bij het laatste gaat het om combinatie van online- en klassikaal onderwijs”, licht ze toe. Wat de beste opleidingsmethode is, hangt volgens Verstegen af van de doelgroep en de leer- en ontwikkelbehoeften van die groep. “Ons uitgangspunt zijn de concrete leerdoelen en het ontwerp dat daar het beste bij past. Vervolgens beoordelen we welke onderdelen zich lenen voor welk onderwijs en wat de ideale route is om een leerdoel te bereiken.”

De opleidingen en trainingen van Nevi hadden al voor corona veel online-elementen. Door de coronacrisis gingen echter noodgedwongen vrijwel alle opleidingen en trainingen volledig online. “Dit maakte extra aanpassingen noodzakelijk. Denk aan een nieuwe infrastructuur, nieuwe systemen en gespecialiseerde virtual-classroom-software. Daarmee kan je snel een poll uitzetten of deelnemers opdrachten met zijn tweeën of drieën laten uitvoeren. Ook gebruiken we de online-leeromgeving nu veel intensiever. De docenten moeten zich hier natuurlijk ook anders op voorbereiden”, zegt Verstegen.

Online-leren

Nevi verzorgt een breed pakket aan een- of tweedaagse onlinetrainingen, van basisaspecten van inkoop en categoriemanagement tot maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. “Voor Engelstalige inkopers, expats en multinationals bieden we ook online-trainingen in het Engels aan waaronder developing procurement expertise. Ook hebben we online incompany-trainingen in verschillende talen. Dat is handig voor wereldwijd werkende bedrijven met medewerkers van veel verschillende nationaliteiten. Daarnaast kunnen mensen zelfstandig onze e-learnings volgen, bijvoorbeeld op het gebied van onderhandelen en contractmanagement. Ze kunnen dan bijvoorbeeld opdrachten uitvoeren op basis van simulaties.”

Virtual classrooms

De onlinetrainingen van Nevi vinden deels plaats in virtual classrooms. “Het gaat om een nabootsing van een fysieke trainingsruimte. De presentatie vindt in het midden plaats (‘de tafel’). Daaromheen bevinden zich de deelnemers. Er is een verbale en non-verbale (met bijvoorbeeld duimpjes omhoog of omlaag) inbreng mogelijk. Interactie gebeurt bijvoorbeeld via subgroepen, polls of stickers uitdelen. Bij de voorstelronde kunnen deelnemers een sticker plakken op de kaart van Nederland om aan te geven waar ze vandaan komen.”

De online-groepsbijeenkomsten zijn meestal korter dan fysieke bijeenkomsten. “Leren vanaf een beeldscherm is veel vermoeiender dan klassikaal werken. We zorgen voor afwisseling tijdens de online-bijeenkomsten met ‘energizers’ (kleine opdrachten of activiteiten), pauzes, interacties en andere elementen. Deelnemers kunnen algemene theorie vooraf bekijken. Zo kunnen we ons tijdens de bijeenkomst op interactie en verdieping richten.” Nevi werkt veel met video’s. “Naast theorie geven we dan praktijkvoorbeelden.”

Online opleiden verschilt duidelijk van klassikaal opleiden. “Het maakt een meer individuele begeleiding van deelnemers mogelijk. Daarbij kunnen de deelnemers veel op eigen tijdstippen doen. Dat vraagt wel om discipline en zelfsturing. De didactische software maakt het voor docenten mogelijk om zelfstudiegedrag te bekijken. Ook in een virtual classroom kunnen ze de deelnemers goed volgen. Iedereen beantwoordt dan de vragen van de docent, bijvoorbeeld via een chat of poll. In een echte klas zijn dat vaak maar een paar mensen.”

Leren vanaf een beeldscherm is veel vermoeiender dan klassikaal werken. We zorgen voor afwisseling tijdens de online-bijeenkomsten met ‘energizers’, pauzes, interacties en andere elementen.

Aanpassingen vanwege corona

Het online en blended opleiden van Nevi zijn door corona in een stroomversnelling geraakt. “Klassikaal onderwijs kan buiten de lockdowns wel plaatsvinden, zolang voldoende afstand mogelijk is. Wel is continuïteit lastig vanwege uitval van docenten en leerlingen door corona. Ook is groepsvorming vanwege de afstandsregels lastig. We maken wekelijks en soms zelfs dagelijks een afweging van wat kan.”

Nevi is daarin steeds flexibeler geworden. “Bij de eerste coronagolf moesten we alle zeilen bijzetten. Dat was ook een mooie uitdaging, waar we samen de schouders onder konden zetten. In een jaar tijd is die uitdaging ook weer een soort routine geworden.”

Niet alle modules online

Niet alle trainingsonderdelen zijn geschikt voor online leren. “Enkele vaardigheidsmodules kunnen we niet online toepassen. Het gaat onder andere om een deel van de onderhandelingstrainingen. Denk aan het confronteren van de deelnemer met iets onverwachts. Een-op-een leren onderhandelen kan wel online. Onderhandelen gebeurt nu in de praktijk tenslotte ook veel online. We hebben zelfs een training virtual negotiations opgezet vanwege corona.”

Tijdens lockdowns kent Nevi vooral een aanbod van online programma’s. “Klassikale programma’s bieden we weer aan zodra dat mogelijk is. Maar ook dan gebeurt dat niet meteen op een normale manier. Je moet zorgen voor een veilige omgeving. Afstand houden, zal nog steeds nodig zijn en je moet de groepsgrootte daarop aanpassen.”

Trainingslocaties moeten volgens Verstegen ‘coronaproof’ zijn qua ruimte, entree en verstrekking van eten en drinken. “We doen een beroep op de deelnemers om zich aan de regels te houden. Regelmatig evalueren we of alles goed gaat. Daaruit blijkt dat deelnemers zich veilig voelen en vinden dat docenten en andere deelnemers zich aan de voorschriften houden. Testen vooraf van deelnemers doen we nog niet.”

Combinatie van opleidingsvormen

Verstegen verwacht dat de verschuiving naar online en blended leren bij Nevi ook op de langere termijn doorzet. “Online is efficiënt bij het overdragen van kennis op elk gewenst moment. Blended opleiden bevalt goed en we gaan dat vaker toepassen in de toekomst. Het klassikale onderwijs zal echter zeker niet verdwijnen. Voor verdieping, integrale vaardigheden en zelfreflectie is fysiek onderwijs beter geschikt. Deelnemers komen dan echt goed in gesprek met collega-inkopers en ze wisselen gemakkelijker ervaringen uit, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat. Centraal blijft staan hoe we de leerdoelen het beste kunnen behalen.”

Dit artikel is geschreven door Gabor Mooij en eerder verschenen op Inkoperscafe.nl.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren