Nevi
0
Nieuws

Verduurzamen en besparen gaan hand in hand

Nieuws 5 minuten 22 december 2021

De kern van de bedrijfsstrategie van DSM is dat alle activiteiten de wereld verbeteren. Inkoop wil waarde toevoegen door onder meer verduurzaming.

In 2018 maakte Martha Bu van The Coca-Cola Company naar DSM. “DSM was een geweldige keuze voor mij omdat het een goed geleide, op waarden gebaseerde organisatie is. Daarbij komt dat de focus op gezondheid en voeding direct gerelateerd is aan mijn ervaring in de drankenindustrie, zij het dat ik nu in een omgeving zit die overwegend business-to-business is.” De Amerikaanse is naar eigen zeggen bij DSM gaan werken om met haar specifieke ervaring een !ngton de overstap sterkere inkoopfunctie voor het bedrijf op te bouwen. “Mijn visie is om de kern van het inkoopwerk efficiënter en effectiever te maken, zodat ons team strategischer, innovatiever en creatiever kan zijn in het samenwerken met leveranciers om zo zakelijke waarde toe te voegen”, aldus de CPO group sourcing van DSM. 

Het in 1902 opgerichte biotechnologiebedrijf (onder meer voedingsmiddeleningrediënten) boekte in 2020 met ruim 23.000 medewerkers een omzet van 8,1 miljard euro. DSM heeft volgens het jaarverslag ruim 39.000 toeleveranciers en kocht in 2020 bijna 5 miljard euro in (bron: Andriesse en Corts, Deal! 5, 2021).

DSM richt zich zowel op ‘winst maken’ als op ‘de wereld verbeteren’. Hoe is de inkoopfunctie veranderd om ervoor te zorgen dat inkoop beide doelen optimaal dient?

“De strategie van DSM is ‘Purpose-led, performance-driven’. Bij DSM komt ons doel op de eerste plaats en alles wat we doen moet de wereld beter maken voor de mensen of de planeet. Ons doel stuurt de strategie van onze business groups, onze productportfolio en onze innovatiepijplijn. De inkooporganisatie is gericht op het toevoegen van waarde in diverse vormen, waaronder besparingen, duurzaamheid, innovatie en leveringszekerheid. We balanceren al deze waardehefbomen op basis van de prioriteiten van de bedrijfsbehoefte waarvoor we inkopen. DSM kan doelgericht investeren als we als bedrijf goed presteren."

DSM is zowel een innovatief als duurzaam bedrijf. Hoe draagt inkoop bij aan duurzame innovaties?

“Onze inkooporganisatie is zeer nauw verbonden met R&D en innovatieteams binnen onze businessgroups. We hebben verschillende voorbeelden van het betrekken van duurzamere grondstoffen die ons in staat stelden duurzamere producten te maken. Ons Quali-C-product heeft de laagste broeikasgasvoetafdruk van alle in Europa geproduceerde vitamine C. Onze Dyneema-vezel is gemaakt van grondstoffen op biologische basis. De creativiteit en inkoopcapaciteiten van Procurement maken het voor DSM mogelijk om duurzamere producten te verkopen.”

DSM wordt sterk gedreven door wetenschap en wetenschappelijke inzichten. Is dat ook terug te zien in de manier van inkopen?

“Procurement bestaat uit een hoogopgeleid team van professionals en velen hebben wetenschappelijke en technische kennis die hen in staat stelt complexe grondstoffen, apparatuur en technische diensten in te kopen. Dankzij deze expertise kunnen wij een volwaardige businesspartner zijn voor onze crossfunctionele collega’s.

In september kondigde DSM een strategische heroriëntatie aan: de organisatie krijgt drie business groups gericht op gezondheid, voeding en biowetenschap, en de businessunits in de materialentak worden mogelijk verkocht. Wat betekent deze nieuwe structuur voor inkoop?

“Door onze reis naar een volledig op gezondheid, voeding en biowetenschappen gericht bedrijf te versnellen, willen we de grootst mogelijke impact hebben op de urgente uitdagingen waarvoor de wereld zich gesteld ziet. Die uitdagingen zijn het gevolg van de manier waarop voedsel momenteel wordt geproduceerd en geconsumeerd. Om dat effectief te kunnen doen, moeten we ook zorgvuldig nagaan hoe onze materiaalactiviteiten de hoognodige transformatie naar een biogebaseerde circulaire economie het beste kunnen bewerkstelligen. Hoewel de materiaalbedrijven nu sowieso nog onderdeel zijn van DSM, zullen zij de volledige steun blijven krijgen van onze inkooporganisatie.
 

 

Wij stemmen onze ondersteuning af op hun behoeften en bereiden ons voor om ze te helpen volledig onafhankelijk te kunnen opereren als ze worden afgestoten.” 

DSM heeft een gedragscode voor leveranciers waarin people, planet en profit centraal staan. In het jaarverslag staat dat 93 procent deze heeft ondertekend. In hoeverre is er vooruitgang als het gaat om het verkleinen van hun voetafdruk?

“DSM heeft een meerlagige aanpak van de naleving van onze ethische normen door leveranciers. Alle leveranciers ondertekenen de Gedragscode voor Leveranciers als onderdeel van ons contract, en er wordt op al onze inkooporders naar verwezen. Ook verwachten wij van alle grote leveranciers dat zij een Ecovadis-beoordeling uitvoeren. In gebieden met een hoger risico moeten leveranciers ook een Ecovadis-audit doen. Onze category managers zien erop toe dat de leveranciers in hun categorieën aan onze normen voldoen en werken nauw met hen samen om eventuele lacunes te verhelpen.”

Wat zijn tot nu toe de grootste knelpunten geweest voor inkoop om bij te dragen aan duurzaamheid?

“Ik zou ze geen knelpunten willen noemen, maar eerder kansen om leveranciers te helpen aan onze behoeften te voldoen. Voor sommige landbouwproducten werken we samen om bronnen te ontwikkelen die aan onze duurzaamheidseisen voldoen. Voor andere materialen leveren we expertise op het “Door de creativiteit en capaciteiten van Procurement kan DSM duurzamere producten verkopen” gebied van strategieën voor broeikasgasreductie, zodat leveranciers de voetafdruk van hun productieprocessen kunnen verkleinen. In veel gevallen leidt verduurzaming tot een lager verbruik van hulpbronnen en energie. Het kan dus de productiekosten van een leverancier verlagen en zo voor beide partijen een win-winsituatie opleveren.”

DSM neemt deel aan het duurzaamheidinitiatief Together for Sustainability. De 31 leden werken samen om wereldwijde chemieketens te verduurzamen. Welke resultaten zijn tot nu toe bereikt?

“We ondersteunen de visie van dit initiatief en nemen deel aan de werkstromen om best practices te ontwikkelen. TfS is de drijvende kracht achter de de facto wereldwijde standaard voor duurzame, sociale en bestuurlijke prestaties van chemische toeleveringsketens. Wij geloven in de kracht van samenwerking: door samen te werken maken we echt een verschil voor onze branche en onze leveranciers.”

Heeft de strategische, duurzame koers van DSM ook invloed op de functie-eisen die aan inkoop gesteld worden?

“Ons team betrekt duurzaamheid in alles wat we doen. Het is onderdeel van de functie-eisen, dat mensen begrijpen wat onze duurzaamheidsdoelen zijn, hoe we leveranciers kunnen helpen die doelen te behalen en hoe we de capaciteiten van leveranciers kunnen benutten zodat ze een toegevoegde waarde hebben voor onze producten en klanten.” 

De afgelopen jaren zijn tientallen miljoenen euro’s bespaard op de uitgaven. In hoeverre gaan die besparingen samen met duurzaamheid en innovatie? Met andere woorden: hoe hebben ze bijgedragen aan het verbeteren van de wereld?

“Inkoopbesparingen worden op een standaardmanier gemeten en verwerkt in de winst- en verliesrekening. Inkoop heeft dus een betekenisvolle impact op de financiële prestaties van DSM, waardoor het bedrijf de flexibiliteit krijgt om te investeren in innovatie en duurzamere producten te ontwikkelen. In onze inkooporganisatie hebben we een jaarlijks awardprogramma voor de beste projecten die besparingen, innovatie, duurzaamheid en samenwerking met leveranciers omvatten. De winnende projecten zijn de beste voorbeelden in hun categorie van hoe inkoop waarde toevoegt die verdergaat dan besparingen, en hoe het DSM helpt een blijvende impact te maken.”

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen