Nevi
0
Nieuws

Proactief aan de slag met inkoop voor een duurzamere zorgsector

Nieuws 08 mei 2020

250 professionals uit de Zorgsector hebben zich in de maanden november, december en januari ondergedompeld in Maatschappelijk Verantwoord inkopen, Klimaatneutraal- en Circulair inkopen.

Maatschappelijk Verantwoord inkopen, Klimaatneutraal- en Circulair inkopen. Dat waren de thema’s waar 250 professionals uit de Zorgsector zich in de maanden november, december en januari in onderdompelden. In samenwerking met het Ministerie van VWS organiseerde Nevi workshops, met als doel de zorgsector bewust te maken van de impact die zij via inkoop kunnen leveren aan duurzaamheid, tools en handvatten aan te reiken en aan te zetten tot actie. 

 

De workshops maakten deel uit van het Maatschappelijk Programmaplan gericht op inkoop dat het Ministerie van VWS ontwikkelde in samenwerking met Nevi en Intrakoop. Het Ministerie en de zorgsector geven daarmee invulling aan de Green Deal Duurzame zorg. Insteek van de Green Deal: Het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg en tegelijk het verlagen van de footprint van de zorgverlening vanuit de lange-termijn-impact op people, planet en prosperity.


Meerdere workshops

 

Een grote variëteit aan mensen die binnen de zorgsector invloed uitoefenen op de inkoop van producten en diensten nam deel, van inkoopprofessionals tot facilitair managers en milieu- of kwaliteitadviseurs. Ze zijn werkzaam bij o.a. ziekenhuizen, zorginstellingen zorgkantoren en zorgverzekeraars. Gedurende zes dagen vonden de workshops plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De deelnemers konden intekenen op een workshop naar keuze, passend bij de doelstellingen en ambities van hun eigen organisatie, maar ook kiezen voor meerdere workshops en zo in een nog breder scala van thema’s rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen getraind worden.

 

MVI: Inkoper wordt Liaison-officer

 

Drie specialisten verzorgden de workshops. Hans Kröder, internationaal expert Duurzaamheid, gaf in zijn verhaal een toelichting op de onderteking van de Green Deal en de 17 duurzaamheidsdoelen die daarin zijn benoemd. In zijn optiek veranderen inkopers de komende jaren in ‘liaison-officers’. “Inkopers zitten op een sleutelpositie in alle ketens” licht Hans toe. “Enerzijds kunnen zij de toeleveringskant van de keten beïnvloeden en tegelijk ook de vraagkant. Zij hebben een verbindende rol binnen de eigen organisatie, maar ook binnen die keten.” Hans nam de deelnemers aan de hand om met een tool die Nevi heeft ontwikkeld tot een actie- en implementatie plan voor de eigen organisatie te komen. “Ons doel is dat zij allemaal ambassadeur worden van de richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” vertelt Hans. “Ieder mens kan de wereld veranderen.”

 
 

Circulaire inkoop: betrek de markt

 

Trainer Marcel Jacobs, Oprichter Circl8, benadrukte in zijn workshop dat circulair inkopen geen inkoopfeestje is. Wel is hij van mening dat inkoop een leidende rol kan nemen en hij toonde tijdens de training aan dat er al veel goede voorbeelden en casussen op dat vlak zijn. Circulaire inkoop kent vele vormen. Marcel: “Je kunt denken aan hernieuwbare grondstoffen, maar ook aan een deeleconomie waarin je met je buren materialen of producten deelt. Je kunt levensduur van producten verlengen door hergebruik te stimuleren of producten opwaarderen door de technische functionaliteit naar een hoger niveau te brengen.” Belangrijk aandachtspunt is volgens Marcel dat de top van de zorgorganisatie een ambitie uitspreekt op korte, middellange en lange termijn met duidelijke doelstellingen die je kunt koppelen aan het inkoopbeleid. “Circulaire inkoop vraagt een nieuwe manier van kijken en denken en handelen” meent Marcel. Zijn boodschap: “Definieer kleine stappen om naar het einddoel te komen. Betrek de markt en stel veel open vragen. Geef de leverancier de ruimte om zich te ontwikkelen. Dan ga je samen op ontdekkingsreis.”

   

Klimaatneutraal: morgen aan de slag met de CO2-prestatieladder

 

Maud Vastbinder is projectleider bij de stichting klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen (SKAO). SKAO stimuleert met de CO2-Prestatieladder bedrijven om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Het instrument dat afkomstig is uit de Infrasector is ook goed toepasbaar in andere sectoren, zoals de zorg. “De invloed van inkopers is enorm” zegt Maud. “Je kunt de markt in beweging krijgen. Iedereen kan morgen met de prestatieladder aan de slag voor catering, renoveren, aanleg van gebouwen, electra en ICT, afval enzovoort”. In de workshop belichtte Maud hoe organisaties een duurzaamheidsbeleid kunnen realiseren. “Het begint met inzicht krijgen, dat je vervolgens doorvertaald naar je inkoopbeleid. We geven concrete tools hoe je als inkoopafdeling impact kunt maken. Het zou super zijn als de deelnemers stappen gaan zetten en het niet meer bij plannen houden.”

 

Terug naar het werk

 

De deelnemers kregen na afloop van de training uit handen van de workshopleiders een officieel certificaat uitgereikt. Zij gingen met alle opgedane kennis, hernieuwde motivatie en een opdracht terug naar hun zorginstelling. 

 

Enkele reacties van deelnemers: “Het is mooi om de training te krijgen van iemand die er verstand van heeft, uit de praktijk komt en aan de basis heeft gestaan van veel regelgeving”, “Zodra ik op m’n werkplek ben, ga ik me er verder in verdiepen.” “Ik heb weer extra enthousiasme om dit breder op de kaart te zetten. Ik hoop dat ik de bestuurder nog enthousiaster ga krijgen, zodat hij zegt ‘Ja, duurzaamheid komt ook op onze agenda’”. 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen