Nevi
0
Nieuws

Nevi Leerstoel Tilburg University gecontinueerd met Wendy van der Valk

Nieuws 28 april 2020

Wendy vult het huidige palet aan leerstoelen met haar kennis en ervaring mooi aan.

De Nevi Leerstoel Purchasing & Supply Chain Management aan Tilburg University is sinds april opnieuw ingesteld, met Prof.dr.ir. Wendy van der Valk als nieuwe leerstoelhouder. Tilburg University en Nevi (via de Nevi Research Commissie) continueren daarmee de samenwerking op de thema’s die centraal stonden tijdens de eerdere termijnen van de leerstoel (toen onder Prof.dr.ir. Bart Vos), namelijk Contracting en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Wendy van der Valk is geen onbekende van Nevi. Al sinds haar promotieonderzoek in Eindhoven zijn er diverse samenwerkingen geweest. Wendy vult het huidige palet aan leerstoelen met haar kennis en ervaring mooi aan.

Contracting, Servitization, Maatschappelijk Verantwoord en Circulair inkopen ...

Servitization -de trend dat organisaties geen fysieke producten meer verkopen maar steeds meer bewegen naar een geïntegreerd dienstenpakket (met een fysiek product als vehikel)- vormt de context voor veel van het onderzoek dat binnen de leerstoel wordt vormgegeven. Binnen deze context richt het onderzoek zich op het effectieve ontwerp en management van contracten, in samenhang met de onderliggende (leveranciers)relatie. Tijd speelt hierin een steeds een belangrijkere rol, aangezien contracten door de tijd heen mogelijk moeten veranderen om effectiviteit te behouden. De kennis die in voorgaande termijnen is opgebouwd ten aanzien van he thema Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en circulair inkopen zal worden uitgebouwd, met name in relatie tot vraagstukken op het gebied van circulaire economie.

...en Smart Supply Chains 

Tenslotte zal de leerstoel zich in sterkere mate richten op nieuwe ontwikkelingen die het vakgebied inkoop raken en beïnvloeden: 'smart supply chains'. Onderzoek binnen dit thema richt zich op de impact van nieuwe technologie, zoals smart meters, Internet of Things, 3D manufacturing, AI, Robot Processing Automation (RPA) etc, op de samenwerking in klant-leveranciersrelaties, alsmede op de rol die data speelt bij servitization vraagstukken en de nieuwe business modellen die daardoor ontstaan. 

Wat betreft onderwijs wordt er jaarlijks binnen het vak Supply Chain Management een module inkoop verzorgd voor zo’n 100 tot 150 bachelor en minor studenten. Tevens is het vak Purchasing Management een van de drie (verplichte) kernvakken van de master Supply Chain Management, die jaarlijks door ruim 200 studenten wordt doorlopen. Daarnaast worden jaarlijks 6-10 studenten begeleid bij het schrijven van hun afstudeerscriptie op een inkoop-gerelateerd vraagstuk. 

Nevi programma's 

Vanuit de leerstoel wordt ook een bijdrage geleverd aan de meerdaagse module Purchasing van de TIAS Master of Operations and Supply Chain Management. De leerstoel draagt tevens bij aan onderwijs in Nevi programma’s, betrekt Nevi (leden) in de uitvoering van onderwijs en onderzoek en laat studenten kennismaken met Nevi als vereniging. Ook worden vanuit de leerstoel bijdragen geleverd aan bv. congressen, zoals de Nevi Contractmanagementdag.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen