Nevi
0
Nieuws

Leerstoel Erik van Raaij verlengd

Nieuws 27 januari 2020

De leerstoel Purchasing & Supply Management in Healthcare van Prof.dr.ir Erik van Raaij aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is verlengd.

De verlenging van de leerstoel Purchasing & Supply Management in Healthcare van Prof.dr.ir Erik van Raaij aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is een feit. Op 23 januari vond de ondertekening plaats van de verlenging van de financiële ondersteuning van de leerstoel Purchasing & Supply Management in Inkoopmanagement in de Zorg van Prof.dr.ir Erik van Raaij aan RSM. RSM en Nevi (via de Nevi Research Commissie) bestendigen daarmee de samenwerking om inkoop van zorg en inkoop voor de zorg naar een hoger niveau te brengen. Bij inkoop van zorg worden zorgaanbieders gecontracteerd en zijn de inkopers de financiers van de zorg. Bij inkoop voor de zorg zijn de zorgaanbieders de inkopende partij en contracteren zij leveranciers van medische en niet-medische goederen en diensten. 


Het onderwijs op het gebied van inkoopmanagement in de zorg vindt op verschillende niveaus plaats. Allereerst is er het keuzevak Healthcare Procurement & Value Chain Management (HPVCM). Dit vak wordt gedoceerd aan Master studenten van twee verschillende opleidingen, die het vak samen volgen. Zowel studenten van de opleiding Supply Chain Management van RSM als voltijds - en deeltijdstudenten van de opleiding Health Care Management / Zorgmanagement kunnen dit vak als keuzevak opnemen in hun pakket. In dit vak wordt Nevi benoemd, onder meer rondom de workshop Negotiation Skills, waarin we Nevi leden vragen om deel te nemen in het rollenspel dat we spelen met de studenten.


Jaarlijks worden vanuit de leerstoel ongeveer 10 studenten begeleid bij hun afstudeerproject op het gebied van inkoop van zorg of inkoop voor de zorg. Het merendeel is Master student, maar ook MBA scripties op dit onderwerp worden vanuit de leerstoel begeleid. Veel van deze projecten zijn zogenaamde ontwerpgerichte onderzoeken, waarbij concrete oplossingen worden ontworpen voor praktische vraagstukken.


Bij het formuleren van onderzoeksvragen laat de leerstoel zich inspireren door regelmatige gesprekken met leden van Nevi, Nevi Research Commissie, het Nevi bestuur en het Nevi Zorg bestuur. Een deel van de financiële ondersteuning door Nevi zal de komende jaren worden gebruikt om promotieonderzoeken mogelijk te maken. Ook kan de bijdrage worden gebruikt om tijdelijke onderzoeksassistenten aan te stellen. De leerstoel verzorgt onderwijs in Nevi programma’s, betrekt Nevi (leden) in de uitvoering van onderwijs en laat studenten kennismaken met Nevi als vereniging. Vanuit de leerstoel worden ook lezingen gegeven bij congressen, seminars of symposia. Voorbeelden uit het verleden zijn het Nevi Zorgcongres, de Dag van de Zorginkoop en de Nevi Inkoopdag.Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen