Nevi
0
Nieuws

Handreiking Inkoop in de publieke sector tijdens een crisis

Nieuws 01 april 2020

Als de professionele inkoper/opdrachtgever in de publieke sector ergens positieve impact kan maken op de maatschappij dan is dat nu wel, namelijk zekerheid en veiligheid bieden in een onveilige situatie.

Binnen de huidige aanbestedingsregels is al wel veel ruimte om bijvoorbeeld termijnen van aanbestedingen uit te stellen, contracten tijdelijk te verlengen of om andere afspraken te maken met leveranciers: bestaande leveranciers of aanvullend te contracteren leveranciers. Dit vereist echter wel professionele inkopers/opdrachtgevers die innovatief en creatief de uitdaging te lijf gaan. Het is immers maatwerk om per contract of (komende) aanbesteding samen met marktpartijen te kijken welke contractuele afspraken de meest optimale oplossing bieden voor beide partijen. 

Er is bij veel aanbestedende diensten, maar zeker ook bij de markt/sector behoefte aan een generieke uitleg en duidelijkheid hoe hiermee in deze situatie om te gaan, inclusief concrete richtlijnen.  

Deze handreiking is daarom een dynamisch document die verschillende initiatieven en maatregelen samenvat met verwijzingen naar de betreffende websites. En is bedoeld om Inkoop in de publieke sector in deze crisis een handvat te bieden.

Bekijk de Handreiking Inkoop in de publieke sector tijdens een crisis

Aanvullingen op deze handreiking zijn van harte welkom! Stuur ze dan naar publiek@nevi.nl


 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren