Nevi
0
Nieuws

Corona….en wat leren we daar van op het gebied van inkoop?

Nieuws 19 juni 2020

Het Corona virus heeft grote impact gemaakt op onze samenleving en heeft vooral in de maanden maart en april heel veel van onze collega’s gevraagd. Ook nu nog.

Het Corona virus heeft grote impact gemaakt op onze samenleving en heeft vooral in de maanden maart en april heel veel van onze collega’s gevraagd. Ook nu nog.

 

Voor inkoopafdelingen van zorginstellingen is het dan ook een zeer bijzondere en intensieve periode geweest, waarin er dag in, dag uit moest worden voorzien in persoonlijke beschermingsmiddelen, beademingsmiddelen en –apparatuur, laboratorium middelen. Vaste leveranciers konden niet meer leveren vanwege een mondiale schaarste. Nu de grootste piek van het Corona virus voorbij lijkt, vinden we het vanuit Nevi Zorg van belang om terug te kijken en te zien wat we als vakgenoten op het gebied Inkoop en Supply Chain Management hiervan kunnen leren voor de toekomst.

 

Zo krijgen inkoopafdelingen vanuit de noodzaak en onder druk ineens veel zaken voor elkaar die ze voorafgaand aan de crisis niet of niet gemakkelijk wisten te realiseren. Wat leren we daarvan? En op welke aspecten vinden we dat we eigenlijk niet terug moeten gaan naar het pre-Corona tijdperk? En welke goede voorbeelden ondersteunen dat?

 

Vanuit het Nevi Team van Deskundigen Betaalbare Zorg inventariseren we zorgbreed de goede en uit nood geboren, tijdelijke oplossingen t.b.v. een factsheet. De factsheet maakt inzichtelijk:

 
  • Welke (acute en afgeleide) problemen, gerelateerd aan inkoop en supply chain management (SCM) als gevolg van de Corona crisis zijn ontstaan;

  • Welke (ad hoc) korte-termijn oplossingen er ontstonden als reactie op de ontstane problemen.


  •  

De reikwijdte van de inventarisatie betreft het thema ‘beschikbaarheid van (hulp)middelen. Geneesmiddelen vallen ook buiten de reikwijdte omdat deze doorgaans door de apothekers worden ingekocht.

 

We willen hiermee inzichtelijk maken op welke aspecten inkoop van en voor zorg in de toekomst kan worden verbeterd en daarmee een antwoord geven op de vraag:

 
  • Wat kunnen we leren van de tijdens de crisis ervaren problemen voor de langere termijn en hoe passen we dit toe in de praktijk?


  •  

Deze vraag wordt in een visiedocument door het team beantwoord.

 

De inventarisatie wordt uitgevoerd van 30 april tot en met 27 mei 2020. Het is geen specifiek doel om representatief te zijn met dit onderzoek. Respondenten wordt gevraagd deze survey in te vullen, het duurt maar een paar minuten. 

 

Doe allemaal mee!

 

 

 

Vraagstelling

 

Respondenten wordt gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen:

 
  • Wat zijn jouw ervaren problemen met betrekking tot beschikbaarheid (hulp)middelen?

  • Wat zijn de gevonden oplossing(en) incl. toelichting op de effectiviteit van de oplossing(en).


  •  

Stuur je input naar zorg@nevi.nl

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren