Nevi
0
Nieuws

Bedrijven beroepen zich op 'force majeure'

Nieuws 27 maart 2020

De meeste overmachtclausules verontschuldigen in de praktijk de niet-nakoming door afspraken van een partij niet volledig, maar schorten deze slechts op voor de duur van de overmachtsituatie.

Volgens onderzoek van Riskmethods is het aantel bedrijven dat zich beroept op ‘force majeure’ (overmacht) met 44% toegenomen. ‘Force majeure’ is een clausule in een (goed) contract, waarin wordt gesteld dat de betreffende partij (of partijen) een contractuele verplichting niet kan nakomen door krachten die buiten de eigen controle liggen. Te denken valt aan oorlog, natuurramp of epidemie. 


Overmachtclausules in contracten


De meeste overmachtclausules verontschuldigen in de praktijk de niet-nakoming door afspraken van een partij niet volledig, maar schorten deze slechts op voor de duur van de overmachtsituatie. DHL Global Forwarding is een van de bedrijven die zich inmiddels beroept op force majeure. De mondiale logistieke dienstverlener ‘behoudt zich het recht voor om de dienstverlening naar eigen inzicht aan te passen aan de actuele omstandigheden’.Naar dossier Inkoop en supply chains in de huidige Corona-tijd


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren