Nevi
0
Nieuws

Werkgelegenheid groeit sterker – Nevi PMI® september 51.6

Nieuws 01 oktober 2019

Inkoopmanagersindex september vergelijkbaar aan augustus.

De Nevi PMI van september was 51.6, precies hetzelfde als in augustus en gaf daarmee historisch gezien een slechts lichte verbetering aan. Niettemin zag september de grootste banengroei in acht maanden.

De verbetering in de productiesector was vooral het gevolg van een marginale toename van de nieuwe orders. De exportorders daalden voor de tweede keer in drie maanden, zij het deze maand in zeer geringe mate. De toename van de productieomvang bleef stabiel en was beperkt. De inkoopprijsinflatie was het laagst in zevenendertig maanden en de stijging van de verkoopprijzen was samen met oktober 2016 en juni 2019 het kleinst in drie jaar. De inkoopactiviteiten stagneerden grotendeels en de toename van de hoeveelheid ingekocht materiaal was gering. De materiaalvoorraad nam in de geringste mate toe in drie maanden. De voorraad gereed product daalde voor de eerste keer sinds april, zij het minimaal. De Nederlandse producenten lieten ondertussen het grootste optimisme in acht maanden zien. De producenten bleven optimistisch over de toekomst, maar dit optimisme was wel het kleinst in drie maanden.

Nieuwe export orders

De seizoensmatig aangepaste Nieuwe export orders index zakte in september onder de geen-veranderingsgrens van 50.0 en dit maakte een einde aan het herstel van augustus. Het laatste cijfer wijst voor de tweede keer in drie maanden op een daling van het aantal orders uit de exportmarkten. De respondenten schreven deze daling van het aantal export orders toe aan de zwakke buitenlandse vraag.

Deze laatste daling was echter gering en kleiner dan de vorige daling in juli.

Werkgelegenheid Index

De werkgelegenheid nam in september opnieuw toe. Hiermee komt de huidige periode van grotere personeelsbestanden op meer dan vierenhalfjaar. Deze toename was bovendien groter dan in augustus en de grootste in acht maanden. De algehele uitbreiding van de werkgelegenheid was sterk.

Voor de subsectoren was er bij de producenten van halffabricaten sprake van de grootste toename, gevolgd door de subsector consumptiegoederen. De producenten van investeringsgoederen noteerden een slechts geringe stijging van de werkgelegenheid.

Inkoopprijs index

De inkoopprijsinflatie in de Nederlandse productiesector was in september minder groot. De inflatie was de laagste in de huidige periode van groei die in september 2016 begon. De stijging van de inkoopprijzen lag bovendien ruim onder het lange termijn gemiddelde van het onderzoek.

Bij de subsectoren was er bij de producenten van consumptiegoederen en investeringsgoederen sprake van een forse stijging van de inkoopprijzen. Dit in tegenstelling tot de subsector halffabricaten waar een sterke daling werd genoteerd.

Lees ook het redactionele commentaar van Bart Vos

Meer over de PMI

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren