Nevi
0
Nieuws

Promotie Isaac Kashiwagi

Nieuws 25 oktober 2019

Op 15 november zal Isaac Kashiwagi zijn onderzoek naar de impact van expertise op de beleving van complexiteit van ICT-projecten verdedigen.

Op 15 november zal Isaac Kashiwagi zijn onderzoek naar de impact van expertise op de beleving van complexiteit van ICT-projecten verdedigen.Complexiteit van ICT-projecten


Hoewel een ICT-project van nature complex kan zijn, zal een expertleverancier bij het toepassen van zijn expertise het ICT-project niet als complex ervaren. Met andere woorden, ‘complexity is in the eye of the beholder’. Toch staat de ICT-industrie bekend om de slechte resultaten van projecten. Leveranciers en opdrachtgevers benoemen de complexiteit van ICT-projecten als de oorzaak van deze slechte resultaten. Nu de ICT-industrie meer en meer geïntegreerd raakt in de samenleving is het nodig om de complexiteit in ICT-projecten beter te begrijpen en ook het effect op de uitkomsten van ICT-projecten te mitigeren.Effect van expertise


De literatuur biedt geen handvaten om de complexiteit van projecten te meten of te begrijpen, laat staan dat het effect van complexiteit op de resultaten van ICT-projecten bekend is. Onderzoek naar complexiteit van projecten lijkt zich in een theoretische en conceptuele fase te bevinden en heeft nog niet een praktisch toepasbaar niveau bereikt voor de ICT-industrie. Onderzoek Isaac Kashiwagi


Het onderzoek van Isaac Kashiwagi is gericht op het begrijpen van het effect van expertise op de beleving van complexiteit. De aanname was dat expertise van de leverancier een effect heeft op de resultaten van complexe ICT-projecten. De bevindingen van Isaacs’ onderzoek dragen bij aan de theorie over complexiteit van projecten en het effect van expertise op de beleving van die complexiteit. Voor de praktijk is duidelijk geworden dat expertise inderdaad effect heeft op die beleving en ook dat effect naar verwachting de resultaten van ICT-projecten verbetert. 


De bevindingen leiden ertoe dat bestaande modellen over complexiteit van ICT-projecten expertise opnemen en integreren. Het is daarbij zaak om criteria te ontwikkelen om de expertise van leveranciers vast te stellen. Op basis van de bevindingen wordt ICT-professionals geadviseerd om hun selectiemodel, organisatiestructuur en methodologie voor projectimplementatie te wijzigen in het kader van het identificeren en benutten van expertise, gericht op het verbeteren van de uitkomsten van ICT-projecten.Promotie


De promotie van Isaac Kashiwagi vindt plaats vrijdag 15 november 2010 en start om 09.30 uur in de aula van de TU Delft te Delft. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis en registreren is niet nodig. Voor meer informatie neem dan contact op met Isaac Kashiswagi - isaackashiwagi@ksm-inc.comHet product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren