Nevi
0
Nieuws

Plan van Aanpak MVI van overheid toont ambities maar ook hiaten

Nieuws 04 maart 2019

Op 11 september jl. is het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in de Ministerraad positief ontvangen (zie bijlage), in dit plan staan de ambities voor Rijksinkopers beschreven voor 2015-2020. De plotselinge naamswijziging van “duurzaam inkopen” naar “maatschappelijk verantwoord inkopen” is opmerkelijk te noemen maar voor NEVI niet vreemd.

Op 11 september jl. is het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in de Ministerraad positief ontvangen (zie bijlage), in dit plan staan de ambities voor Rijksinkopers beschreven voor 2015-2020. De plotselinge naamswijziging van “duurzaam inkopen” naar “maatschappelijk verantwoord inkopen” is opmerkelijk te noemen maar voor NEVI niet vreemd. Maatschappelijk verantwoord inkopen is immers breder dan alleen milieu (vaak geassocieerd met duurzaam) en dient een afgeleide te zijn van organisatie-doelstellingen op het gebied van MVO. Daarnaast sluit dit nu volledig aan bij de communicatie zoals wij hanteren bij onze trainingen en opleidingsmodules.


 


Reactie vijfhoek
Het PvA op zich is door de “vijfhoek” zeker positief ontvangen, het mist echter nog wel commitment, toezeggingen of afspraken over de concrete uitwerking. Op 1 oktober a.s. is er een AO gepland over dit thema. Namens De Groene Zaak, VNO-NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, NEVI en Social Enterprise NL is woensdag 23 september een brief verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu met een reactie op dit Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Overheden 2015-2020. (zie bijlage). 


NEVI zal zeker de samenwerking blijven opzoeken. Verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen de publieke sector is immers de doelstelling van NEVI.


 


Berichtgeving FD:


Gebrekkig overheidsplan voor duurzaam inkoopbeleid


In een brief aan de Tweede Kamer uiten bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kritiek op het kabinetsplan om overheden te bewegen tot een duurzaam inkoopbeleid. Het plan van aanpak voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2015-2020 dat staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) op 11 september bekend maakte, vertoont nog enkele belangrijke hiaten, aldus lobbyorganisaties NEVI, VNO-NCW, MKB Nederland, De Groene Zaak, MVO Nederland en Social Enterprise maken zich ‘grote zorgen’ over het daadwerkelijk realiseren van de door het Kabinet gestelde ambities.  bron FD.nl: Hyperlink Login vereist


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren