Nevi
0
Nieuws

Oprichting Platform Ketenoptimalisatie recycling verpakkingen

Nieuws 01 februari 2019

Om de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen te verbeteren, wordt het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) opgericht.

Om de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen te verbeteren, richt het Afvalfonds Verpakkingen samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is adviserend lid van het platform. Het PKO gaat zich onder meer buigen over de beoordeling van het ingezamelde materiaal, de kwaliteitseisen voor gesorteerd materiaal, de te hanteren vergoedingen(systematiek) en de recyclebaarheid van verpakkingen die op de markt komen.


Oprichting Platform Ketenoptimalisatie recycling verpakkingen


Naar een vraaggestuurde keten


Met name bij kunststof is nog veel te winnen. “Het inzamelen en recyclen van kunststof verpakkingen is vanwege de complexiteit en verscheidenheid van het materiaal een kostbare zaak. De opbrengst van het gerecyclede materiaal dekt meestal niet de kosten die worden gemaakt”, aldus directeur Cees de Mol van Otterloo van het Afvalfonds Verpakkingen. Daarom zal de kunststofketen - van verpakkingenproducent tot recyclebedrijf - volgens hem van een aanbod- naar een vraaggestuurde keten moeten worden omgevormd. Alleen dan kan positieve waarde in de keten ontstaan.


Samenwerking schakels nodig


“Voor het oplossen van operationele knelpunten en het op den duur sluitend maken van de kunststofketen tegen zo laag mogelijke kosten, is nauwe samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten noodzakelijk. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de afstand tussen de betrokken partijen te groot was. Dit platform brengt de partijen dichter bij elkaar en dat komt de effectiviteit ten goede”, aldus Edward Stigter, directeur Fysieke Leefomgeving van de VNG.


Regie van ketens verpakkingsmaterialen


Met verschillende werkgroepen waarin de diverse partijen in de keten zijn vertegenwoordigd, werkt het PKO aan het optimaliseren en regisseren van de verpakkingsketens op het gebied van inzameling, sortering en recycling. Doelstelling is om het hergebruik van grondstoffen te verbeteren en de maatschappelijke kosten te verlagen, doordat de keten kan voldoen aan de vraag naar kwalitatief goed recyclaat. Begin april worden de eerste tussenresultaten van de werkgroepen verwacht.


Whitepaper: Circulair inkopen: durf te vragen en uit te dagen


Circulaire inkoop richt zich specifiek op het sluiten van materiaalkringlopen binnen ketens en behoudt daarmee waarde voor de gehele keten. Wat betekenen deze mooie woorden op papier in de alledaagse inkooppraktijk? In 5 pagina’s krijg je, aan de hand van 2 pijlers, 5 randvoorwaarden en enkele tips, antwoord op de cruciale vraag: Hoe breng ik circulariteit in de inkooppraktijk?


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen