Nevi
0
Nieuws

NZa: 'Afspraken preventie, innovatie en substitutie in inkoopcontracten 2020'

Nieuws 14 oktober 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) spoort ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan om in de contracten voor 2020 concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) spoort ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan om in de contracten voor 2020 concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. ‘Om de doelen te halen die ze zich gezamenlijk gesteld hebben in het hoofdlijnenakkoord, is een inspanning nodig van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars’, aldus de NZa. In dit akkoord hebben zij afspraken gemaakt om burgers meer zorg op maat te kunnen leveren, onder andere door meer in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek. 


Inkoopcontracten 2019


Het stimuleren van preventie,  innovatie en substitutie is hierbij belangrijk. In de inkoopcontracten voor 2019 zag de NZa daar ‘te weinig van terug’. Op dit moment voeren zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderhandelingen om de contracten voor volgend jaar te sluiten.


Afspraken komen beperkt van de grond


Zowel uit de door de NZa gemonitorde afspraken over substitutie voor 2018 als in de monitor transformatiegelden constateert de zorgautoriteit dat de afspraken nog beperkt van de grond komen. Ook stelt de NZa vast dat  het overnemen van medische handelingen van de medisch specialist door bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist te weinig aan bod komt. Meer aandacht voor substitutie, innovatie en preventie in de contractering is noodzakelijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. 


Gezondheidswinst als onderdeel contract


‘Wij zullen de afspraken hierover dan ook gaan monitoren. Wij zullen onder meer beoordelen of er afspraken over belonen van toegevoegde waarde in plaats van volume worden gemaakt; ofwel: gezondheidswinst in plaats van aantallen behandelingen’, aldus de NZa. De zorgautoriteit publiceert later dit jaar een monitor waarin zij onderzoekt of afspraken over gezondheidswinst voor de patiënt onderdeel vormen van het contract. Houd Deal! 6 in de gaten. In deze editie het topic artikel over 'Zorgkosten in de hand houden' - aan welke knoppen kan worden gedraaid (vrijdag 18 oktober aanstaande op de mat)


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen