Nevi
0
Nieuws

NEVI reikt Purchasing Talent Award uit aan Groningse studenten

Nieuws 25 juli 2019

NEVI stimuleert de inkooptalenten van de toekomst door de NEVI Purchasing Talent Award uit te reiken aan studenten van Hanzehogeschool.

NEVI stimuleert de inkooptalenten van de toekomst door de NEVI Purchasing Talent Award uit te reiken aan studenten van Hanzehogeschool. De toekenning van de award is gepaard gegaan met gratis toegang tot de NEVI Procurement Day die op 1 oktober plaatsvindt. 


Winnaars NEVI Purchasing Talent Award 


Kevin Bos en Patrick Mors, winnaars Hanzehogeschool met hun opdracht bij TKP Pensioen en hun stagebegeleider Roland Hovius.


Al eerder dit jaar is de NEVI Purchasing Talent Award uitgereikt aan studenten van De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool en Hogeschool Rotterdam. De regionale kringen hebben nauwe banden met de hogescholen in de regio en hebben de award beschikbaar gesteld. NEVI vindt het belangrijk om te investeren in de toekomst van inkopend Nederland. 


Winnaars van Hanzehogeschool Groningen over hun opdracht bij TKP Pension


Om op een positieve manier bij te dragen aan een toekomstbestendige wereld is het noodzakelijk dat een organisatie op een maatschappelijke verantwoordelijke manier onderneemt. Ook TKP Pensioen ziet dit als serieuze taak.  Een MVO-beleid is dan ook in ontwikkeling.


Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in wat de gewenste situatie van MVI is binnen TKP en welke acties daarvoor nodig zijn om dit gewenste niveau te bereiken. 


Voor het onderzoek zijn twee modellen gebruikt. Het eerste model is ISO 20400 die zowel het huidige- als gewenste niveau heeft achterhaald. Dit door het uitvoeren van de ISO 20400 Quickscan. ISO 20400 is een model dat MVI meetbaar maakt. Op basis van de resultaten van de quickscan zijn verdiepende interviews gehouden. Vervolgens is het verschil geanalyseerd en zijn acties beoordeeld op de moeilijkheidsgraad en de mate van invloed. Dit laatste resulteert in een actie matrix. Met de actie matrix wordt inzichtelijk hoe complex het is om de actie uit te voeren. 


In de huidige situatie kan geconcludeerd worden dat het niveau van ISO 20400 in ontwikkeling is. De categorieën ‘principes’ en ‘beleid’ scoren hoger dan de categorieën ‘organisatie’, ‘inventarisatie en prioriteit’ en ‘inkoopcyclus’. Wanneer er dieper op deze categorieën ingegaan wordt, valt op dat de eerstgenoemden meer algemeen van aard zijn en de andere categorieën specifieker over inkoop gaan. Dit betekent dat de algemene categorieën in de huidige situatie verder zijn ontwikkeld dan de inkoop specifieke categorieën. 


Betreft de gewenste situatie kan geconcludeerd worden dat overal een ruim voldoende gehaald wordt. Dit geeft aan dat de deelnemers vinden dat het gewenst is dat TKP in de toekomst voldoet aan het niveau van ISO 20400. Uit de actie-matrix is gebleken dat op zeventien acties veel invloed is uit te oefenen en dat deze acties makkelijk uitvoerbaar zijn volgens de ondervraagden. Voor het realiseren van de acties moet voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn: draagvlak TKP breed(tijd), commitment directie en een budget voor MVI. De acties met de grootste impact zijn: Opstellen MVI-beleid, Opstellen doelstellingen, doelstellingen meenemen in het inkoopproces en monitoren van de voortgang. 


De aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek zijn:


  • Duidelijk en volledig communiceren met alle afdelingen

  • Stappen aan procedures toevoegen

  • Opstellen beleid en doelstelling

  • Analyseren van MVI-mogelijkheden 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren