Nevi
0
Nieuws

Nevi coördineert en draagt bij aan SDG12

Nieuws 15 mei 2019

SDG Rapportage 2018 van de Verenigde Natie is nog maar het begin.

Vandaag is het Nederlandse SDG rapport 2018 van de Verenigde Naties openbaar gemaakt. Nevi heeft op SDG12 Verantwoorde consumptie en productie een bijdrage geleverd. De in totaal 17 Sustainable Development Goals (SDGs, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Die allen jaarlijks hun nationale rapportage moeten publiceren over de voortgang. 

Global Sustainable Development Goals  

Begin dit jaar is Nevi gevraagd coördinator te worden van SDG12 Verantwoorde consumptie en productie. In Nederland heeft iedere SDG een eigen coördinator die tot taak heeft allianties en samenwerkingen bijeen te brengen die gezamenlijk de acties zoals beschreven in de SDG gaan oppakken. De 17 coördinatoren komen een aantal keer per jaar bij elkaar om elkaar te informeren over de lopende activiteiten, zeker als er sprake is van een overlap maar vooral ook om een silo-aanpak per SDG te vermijden. Zij delen de ‘best practices’ met elkaar en gaan na waar SDGs elkaar versterken en belemmeren, zodat de 17 SDGs in samenhang gehaald worden. 

Karin van IJsselmuide, manager Maatschappelijke Programma's en oud-voorzitter van de internationale commissie ISO 20400, is namens Nevi coördinator SDG12. Zij zal in de komende maanden regelmatig verslag doen van de voortgang en inbreng van het Nevi Netwerk. 

Lees het volledige Sustainable Development Goals rapport.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen