Nevi
0
Nieuws

MVI in de Zorg

Nieuws 17 mei 2019

In aanwezigheid van Minister Bruins hebben 32 nieuwe partijen eergisteren het akkoord Green Deal Duurzame Zorg getekend. In oktober 2018 ondertekenden al 132 partijen de Green Deal Duurzame Zorg. Ze maken afspraken over het terugdringen van CO2-uitstoot, het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie), het verminderen van medicijnresten in het afvalwater en het bevorderen van een gezond makende leefomgeving bij zorginstellingen.

In aanwezigheid van Minister Bruins hebben 32 nieuwe partijen eergisteren het akkoord Green Deal Duurzame Zorg getekend. In oktober 2018 ondertekenden al 132 partijen de Green Deal Duurzame Zorg. Ze maken afspraken over het terugdringen van CO2-uitstoot, het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie), het verminderen van medicijnresten in het afvalwater en het bevorderen van een gezond makende leefomgeving bij zorginstellingen.

CO2 impact van inkoop door care in beeld

 

Het verminderen van de klimaatimpact is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame zorg die partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven hebben gesloten. Welke producten en diensten leveren de grootste bijdrage aan de totale klimaatimpact van zorginstellingen? Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in de zorg. Stichting Stimular heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met Milieuplatform Zorgsector (MPZ) de klimaatimpact van care-instellingen in kaart gebracht.

 

Stimular heeft bij twee care-instellingen, een voor gehandicaptenzorg en een voor ouderenzorg, de totale klimaatimpact van 19 productcategorieën in kaart gebracht. De scope 1 plus 2 emissies (van eigen installaties en eigen voertuigen plus de emissies van energiecentrales en zakelijke reizen) worden door veel zorginstellingen al gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat de totale klimaatimpact ongeveer twee keer zo groot is als de scope 1 plus 2 impact van een care-instelling. Bij beide care-instellingen komen vijf categorieën met de grootste klimaatimpact naar voren: elektriciteitsverbruik, gasverbruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer. De impact van eigen vervoer, zakelijke reizen en taxivervoer is relatief klein bij care-instellingen en ondergebracht in de ‘rest’-categorie van emissies. In deze restcategorie zit ook de impact van drinkwater, kantoorartikelen en kantoormeubilair, ICT-apparatuur, elektrische apparatuur, textiel en wasgoed, disposables, incontinentiematerialen, geneesmiddelen, schoonmaak en afvalverwerking. 

 

Het onderzoek biedt care-instellingen duidelijke prioriteiten om te werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Voor de productcategorieën met de meeste klimaatimpact zijn aanbevelingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te reduceren. MPZ brengt de resultaten van het onderzoek onder de aandacht bij care-instellingen tijdens de ledendag in april.

 

Het onderzoek is gefinancierd vanuit de klimaatenveloppe; extra geld dat de Rijksoverheid onder andere beschikbaar stelt om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

 

Klimaatimpact productgroepen care 2019

 

Minder verspilling door circulaire economie 

 

Een van de twee doelen van de Green Deal Duurzame Zorg is minder verspilling van grondstoffen. Dat is niet alleen een kwestie van afvalscheiding. Dat gaat ook over inkoop en het gebruik van allerlei producten in de zorg: voeding, medische hulpmiddelen, bouwmaterialen, enzovoort.

 

De inkooporganisatie Intrakoop en NEVI gaan daarmee aan de slag met steun van de ministeries van VWS en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het is de bedoeling om kennis over circulair inkopen op te bouwen en leernetwerken voor maatschappelijk verantwoord inkopen op te zetten. Meer informatie hierover volgt nog voor de zomer.

 

Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor intramurale zorg

 

MPZ heeft een Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor intramurale zorg (versie 2.1) ontwikkeld. Dit draaiboek helpt zorginstellingen en ziekenhuizen op weg richting een circulaire organisatie en start bij verminderen en voorkomen van afval. 

 

Ga je aan de slag met verminderen van afval, dan is het belangrijk om de huidige afvalstromen in beeld te brengen en kansen te formuleren. Het MPZ Format afvalpreventieplan helpt je daarbij.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen