Nevi
0
Nieuws

Klachtenafhandeling bij aanbestedingen is een farce

Nieuws 13 september 2019

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW stellen dat de klachtenloketten van de aanbestedende diensten bij de overheid in de praktijk slecht functioneren. Ze noemen de plannen van de staatssecretaris om de situatie te verbeteren een ‘farce’.

Maatregelen om de kansen van het mkb bij overheidsaanbestedingen te vergroten zijn een wassen neus zolang klachten over de procedure niet onafhankelijk worden beoordeeld. Ondernemers durven nu geen klacht in te dienen. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.


Klachtenloket-aanbestede-diensten


Eigen klachtenloket aanbestedende diensten


De ondernemersorganisaties vinden de plannen van de staatssecretaris om de situatie te verbeteren een ‘farce’. Van alle aanbestedende diensten bij de overheid heeft zo’n 90 procent een klachtenloket, maar in de praktijk functioneren die slecht, stellen de ondernemersorganisaties. 70 procent van de ondernemers durft nu geen klacht in te dienen uit vrees daarna nooit meer werk gegund te krijgen omdat de aanbestedende dienst zelf de klacht in behandeling neemt. Van degenen die wel een klacht hebben ingediend, zegt ook circa driekwart dat het niets heeft oplost.


 


Commissie Aanbestedingsexperts omvormen tot onafhankelijk klachtenloket


Onderzoek van adviesbureau Kwink, in opdracht van het ministerie, bevestigt dat de rechtsbescherming van ondernemers tekortschiet. Staatssecretaris Keijzer heeft naar aanleiding van het rapport gezegd dat ze de klachtenafhandeling wil ‘professionaliseren’. MKB-Nederland en VNO-NCW willen echter dat de zij de bestaande Commissie van Aanbestedingsexperts omvormt tot onafhankelijke klachteninstantie. Voor de aanbestedende dienst geldt vervolgens comply or explain; er mag alleen gemotiveerd van het advies van de commissie worden afgeweken. Om te voorkomen dat het advies als mosterd na de maaltijd komt, moet de aanbestedingsprocedure daarvoor worden stil gelegd.


 


Grote bedrijven profiteren meeste van Europese aanbestedingen


Alle overheden samen zetten jaarlijks zo’n 74 miljard euro aan aanbestedingen uit. 22 procent van de waarde van de Europese aanbestedingen in Nederland komt in handen van het mkb. Van de waarde van de aanbestedingen onder de Europese drempel is dat 48 procent.Ook interessant: MKB-vriendelijk aanbesteden lastig? Den Haag doet hetHet product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren