Nevi
0
Nieuws

Innoveren met Design Thinking: zo doe je dat

Nieuws 16 september 2019

Design Thinking is een methode waarbij je in vijf stappen complexe problemen oplost. Doordat stakeholders betrokken worden ontstaat er een breed draagvlak om te veranderen. En dat blijft dus niet beperkt tot één deel van de organisatie. Daardoor zijn organisaties in staat om sneller, beter en met meer draagvlak te innoveren.

Als inkoper kom je ze regelmatig tegen: taaie en complexe problemen waar geen pasklare oplossing voor is. In een steeds sneller veranderende wereld moet dat soort vraagstukken steeds sneller en innovatiever verlopen. Óok als het gaat om complexe problemen. En dat vraagt om een vernieuwende kijk op het probleem. Maar ingesleten denkpatronen en vooringenomenheid ('zo doen we dat hier altijd') staan vernieuwing en innovatie in de weg. Design Thinking is een manier van werken die helpt om organisatie-uitdagingen sneller én beter op te lossen.

 

Why Design Thinking Works

 

Design Thinking heeft volgens Jeanne Liedtka, professor of business administration aan de Unversiteit van Virginia’s Darden School of Business, de potentie “to do for innovation exactly what TQM [integrale kwaliteitszorg, red.] did for manufacturing: unleash people’s full creative energies, win their commitment, and radically improve processes.” Haar artikel ‘Why Design Thinking Works’ (bron: Harvard Business Review)  biedt een interessante kijk op de impact van Design Thinking. 

 

 

 

 

 

 

 Nevi-design-thinking-procurement

 

 

Wat is Design Thinking?

 

Design Thinking is een methode waarbij je in vijf stappen complexe problemen oplost. Je bent met deze methode klant- en toekomstgericht bezig en je experimenteert met nieuwe creatieve oplossingen. Daar leer je van waardoor je het probleem helder krijgt. Door te denken als een architect of ontwerper en gebruik te maken van een set van probleemoplossende technieken in samenwerking met stakeholders, kunnen lastige problemen omgezet worden in creatieve en werkbare oplossingen. 

 

Uitdagingen

 

 

 

Innovatie is pas succesvol als het drie dingen oplevert: superieure oplossingen, lagere kosten en minder risico, en betrokkenheid van de medewerkers in de organisatie. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Jeanne benoemt in het artikel dat vooringenomenheid en menselijke gewoonten innovatie in de weg kunnen staan. “Defining problems in obvious, conventional ways, not surprisingly, often leads to obvious, conventional solutions.” En: “Who can blame leaders who must meet quarterly targets for doubling down on efficiency rationality, and centralized control?” Het is dus niet eenvoudig om tot een innovatieve oplossing te komen. Design Thinking heeft echter wel de potentie om deze obstakels uit de weg te nemen.

 

 

Het proces van Design Thinking

 

 

 

In 'Why Design Thinking Works' beschrijft Jeanne de stappen in het Design Thinking proces. Ook in Deal! is eerder een artikel verschenen over Design Thinking waarin de volgende stappen in Design Thinking zijn benoemd:

 

 
  1. Empathize: maak contact met je stakeholders.

  2. Define: het goed definiëren en framen van het probleem dat je wilt oplossen: de kern van Design Thinking.

  3. Ideate: nieuwe ideeën genereren. 

  4. Prototype: Deze fase draait om het snel uitwerken van de meest kansrijke ideeën in een prototype. 

  5. Test: ideeën testen bij gebruikers.


  6.  

Natuurlijk proces

 

Het resultaat van deze manier van werken zorgt ervoor dat vooringenomenheid en ingebedde werk- en denkpatronen doorbroken worden. Jeanna: “The structure of design thinking creates a natural flow from research to rollout. Immersion in het customer experience produces date, which is transormed into insights, which help teams agree on design criteria they use to brainstorm solutions.” Ze vervolgt: Assumptions about what’s critical tot he succes of those solutions are examined and then tested with rough prototypes that help teams further develop innovations and prepare them for real-world experiments.”

 

 

 

 

 

Nooit klaar

 

Design Thinking is een proces dat nooit ‘af’ is. Klantwensen en -ervaringen zullen zich altijd blijven ontwikkelen, tenslotte. Design Thinking benadrukt betrokkenheid, dialoog en stimuleert een lerende omgeving. Doordat stakeholders betrokken worden ontstaat er door Design Thinking een breed draagvlak om te veranderen. En dat blijft dus niet beperkt tot één deel van de organisatie, waardoor organisaties werkelijk in staat zijn om sneller te innoveren.

 

Training Design Thinking in Procurement

 

Wil jij graag de principes van Design Thinking in procurement leren toepassen? Volg dan de training Design Thinking in Procurement. Je leert Design Thinking als methodiek toe te passen om innovatie, creativiteit en waardecreatie binnen de keten en voor de business te bewerkstelligen.

 

Lees meer over de training Design Thinking in Procurement

 

 

 

 

 

Ook interessant:

 

Lees het originele artikel 'Why Design Thinking Works' (bron: Harvard Business Review)

 

Lees hier het artikel over Design Thinking en inkoop (bron: Deal)

 

 

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren