Nevi
0
Nieuws

Hoe krijg je meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk?

Nieuws 24 mei 2019

Buying for Social impact geeft een beeld welke instrumenten de Aanbestedingswet biedt om sociaal in te kopen

Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen (lokale) overheden een extra bijdrage leveren aan de samenleving: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s.  De Aanbestedingswet biedt instrumenten die tijdens de conferentie Buying Social (13 juni, Amsterdam) worden verkend. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en hoe kan je ze gebruiken in je werk?

 

Buying for Social Impact 

 

Een conferentie waar bedrijven die werken met medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt hun ervaringen delen. Er worden daarbij ‘best-practices’ gepresenteerd: uit Nederland, en ook uit andere lidstaten van de EU. Er zijn bedrijven aanwezig die mede op basis van hun sociale impact opdrachten zijn gegund: wat leveren zij aan extra impact? Ook zijn er bijdragen van gemeenten en andere publieke instellingen die hun beleid en activiteiten op het terrein van sociaal inkopen delen.

 

Dus als je wilt weten:

 
  • welke juridische mogelijkheden en instrumenten de Aanbestedingswet biedt om sociaal inkopen te realiseren

  • welke ervaringen er inmiddels zijn opgebouwd, zowel in Nederland als in andere EU lidstaten

  • hoe je de instrumenten kunt toepassen en meer weten over knelpunten en oplossingen
    schrijf je dan in voor de conferentie Buying for Social Impact  


  •  

De conferentie is onderdeel van een groot Europees project dat wordt uitgevoerd in 15 lidstaten. De Europese Commissie werkt hierin samen met 5 netwerken die sociaal inkopen in de lidstaten bevorderen. De Nederlandse conferentie wordt georganiseerd door stichting De Omslag in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social , PIANOo en NEVI. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen. 

 

Meer informatie en aanmelden: Buying for social impact: van idee naar uitvoering


 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen