Nevi
0
Nieuws

Gemeentelijke zorginkoop: Nederland versus Finland

Nieuws 30 april 2019

Finse thuiszorg grotendeels in eigen beheer gemeenten

Op het jaarlijkse IPSERA congres (International Purchasing and Supply Education and Research Association) is het paper van Niels Uenk (onderzoekscentrum PPRC, de Universiteit Utrecht en universiteit Twente) en collega-onderzoeker Dr. Suvituulia Taponen (Aalto University Helsinki) uitgeroepen tot ‘NIGP best paper on public procurement’.

 

Tijdens het congres presenteerden ruim tweehonderd wetenschappers onderzoek naar inkoopmanagement in de private en publieke sector. Het paper ‘Procurement practices for homecare of Finnish and Dutch municipalities: a country comparison’ werd door de wetenschappelijke commissie uitgeroepen tot beste bijdrage op het congres van de ongeveer 25 papers op het vlak van inkoop in de publieke sector. 

 

Zorg-vouchers Finse gemeenten sinds 2009

 

Het onderzoek vergelijkt de wetgeving waarbinnen gemeenten thuiszorg inkopen en de inkooppraktijken van gemeentelijke zorginkoop in Nederland en Finland. De wetgeving (deels een implementatie van EU aanbestedingsregels) komt grotendeels overeen. Finland hanteert echter vrijwillig een lagere drempel voor de aanbesteding van sociale en andere specifieke diensten. Verder is er in Finland al sinds 2009 een wet die het gemeenten mogelijk maakt zorg-vouchers uit te reiken. Dit systeem komt juridisch en inkooptechnisch in grote mate overeen met het ‘open house model’ dat veel Nederlandse gemeenten hanteren. Opvallend is dat in Nederland dit systeem pas bekend raakte na uitspraken van het Europese hof van justitie in 2016 en 2017, terwijl dit in Finland al zeven jaar de praktijk was. 

 

Finse thuiszorg grotendeels in eigen beheer gemeenten

 

Ook opvallend is dat 80% van de thuiszorg in Finland in eigen beheer door gemeenten wordt uitgevoerd. Zorg wordt aanvullend ingekocht als gemeenten keuzevrijheid willen aanbieden en/of onvoldoende eigen capaciteit hebben. Finse thuiszorg wordt vervolgens vaak op laagste prijs (of BPKV met hoge gewichten voor prijs) aanbesteed. De uitvoering van gemeentelijke thuiszorg wordt in Nederland zonder uitzondering ingekocht bij zorgaanbieders. Nederlandse gemeenten zetten prijzen (of standaard tarieven) tegenwoordig bijna altijd vast, zodat dit bij gunning geen rol speelt.

 

Een samenvatting van het paper verschijnt later dit jaar in Deal! Het paper is ook opgenomen in het proefschrift over gemeentelijke zorginkoop dat Niels Uenk op 6 september aan de Universiteit Utrecht verdedigt. In het Kennislab zijn eerder gepubliceerde onderzoeken en artikelen over IPSERA te raadplegen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren