Nevi
0
Nieuws

Gedragscode inkoop zeer actueel

Nieuws 04 maart 2019

Integriteit / ethiek dient vanuit inkoopperspectief integraal onderdeel te zijn van een integriteitscode van de organisatie, aldus NEVI. De NEVI Gedragscode die twee jaar geleden is ontwikkeld biedt inkopers handreikingen bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces.

Integriteit / ethiek dient vanuit inkoopperspectief integraal onderdeel te zijn van een integriteitscode van de organisatie, aldus NEVI.

 

 

 

De NEVI Gedragscode die twee jaar geleden is ontwikkeld biedt inkopers handreikingen bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces. Ethisch handelen is niet af te dwingen met regels, maar zal van geval tot geval beken moeten worden. Dit betekent continue afwegen, beoordelen en toetsen binnen de organisatie. 
 
In het kort komt het erop neer dat de inkoopprofessional integer is, altijd probeert om ethisch juist te handelen en ervoor open staat om te leren. Hij neemt de geldende wetten en regels in acht, respecteert eerlijke concurrentie, behandelt zakelijke partners rechtvaardig en scheidt zakelijke en persoonlijke belangen. Hij beschermt handels- en bedrijfsgeheimen en is zich bewust van zijn positie bij het gebruik van social media. Wanneer hier bewust of onbewust misbruik van wordt gemaakt, zijn disciplinaire maatregelen (of strafrechtelijke vervolging) noodzakelijk om ‘zero tolerance’ uit te stralen. Schending van integriteit van één inkoper gaat ten koste van de beeldvorming van vele duizenden bekwame, integere inkopers.
 
De NEVI Gedragscode richt zich niet alleen op de inkoopprofessional. De inkoopfunctie maakt onderdeel uit van het maatschappelijk handelen van de organisatie. De Gedragscode moet dus binnen de eigen organisatie worden besproken, maar ook met de leverancier. Idealiter wordt de NEVI Gedragscode opgenomen in de maatschappelijke code die het bedrijf of organisatie als geheel hanteert. Verankering van integriteitsmanagement is essentieel.

 

 

 

Meer NEVI Gedragscode

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren