Nevi
0
Nieuws

Enquête Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Nieuws 07 maart 2019

Rechtsbescherming, voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten, is volgens NEVI van belang bij doelmatig inkopen

Bij ontevredenheid in een aanbestedingsprocedure kunnen (potentiële) inschrijvers een beroep doen op rechtsbescherming. Er zijn signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren. In opdracht van het ministerie van EZK worden ondernemers, aanbestedende diensten, branche organisaties en experts hierover geënquêteerd. Rechtsbescherming, voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten, is volgens NEVI van belang bij doelmatig inkopen. Deelname aan de enquête Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk wordt zeer gewaardeerd. 

 

Enquête Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen