Nevi
0
Nieuws

Download nu de resultaten van de BIM-maturity sectoranalyse

Nieuws 25 februari 2019

In mei 2014 is de Universiteit Twente, in opdracht van de BIR en de NEVI/NRS, gestart met een tweejarig onderzoek naar de BIM-maturity in de Nederlandse bouw- en GWW-sector. Als eerste onderdeel van het onderzoek is onder vijftig bedrijven een sectoranalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gebundeld in

In mei 2014 is de Universiteit Twente, in opdracht van de BIR en de NEVI/NRS, gestart met een tweejarig onderzoek naar de BIM-maturity in de Nederlandse bouw- en GWW-sector. Als eerste onderdeel van het onderzoek is onder vijftig bedrijven een sectoranalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een rapportage, die u nu kunt downloaden.

 

 

 

Tweejarig onderzoek naar landelijke BIM-maturity
De BIR stimuleert partijen in de bouw om zich verder te bekwamen in het gebruik van BIM en zo door te groeien naar een hoger level. Om een inschatting te kunnen maken van het level waarop momenteel wordt gewerkt, laten de BIR en de NEVI een tweejarig BIM-maturity onderzoek uitvoeren door Universiteit Twente, die hiervoor een PDEng (Professional Doctorate in Engineering) trainee heeft aangesteld. Het onderzoek is gestart in mei 2014. In het najaar van 2014 is door middel van interviews de eerste sectoranalyse afgerond. Deze werd uitgevoerd op basis van een speciaal ontwikkeld BIM-maturity model.

 

 

 

Deelsectoren onder de loep
Verspreid over de deelsectoren (opdrachtgevers en eigenaren, architectenbureaus, ingenieursbureaus, installatiebedrijven, bouwbedrijven B&U, bouwbedrijven GWW, toeleveranciers) zijn ruim vijftig organisaties, voornamelijk koplopers, geïnterviewd. Door dit beperkte aantal interviews kunnen de resultaten niet als doorsnede van de gehele bouw- en GWW-sector worden beschouwd. Wel geven ze een gedetailleerder beeld dan met het afnemen van enquêtes mogelijk was geweest. Ook kunnen de resultaten de BIR helpen om het BIM-gebruik in de bouw- en GWW-sector verder te bevorderen.

 

 

 

BIM-maturity en best practices
Het ontwikkelde BIM-maturity model is gebruikt om de volwassenheid van diverse BIM-criteria (zoals visie, doelstellingen, persoonlijke motivatie & bereidheid te veranderen en software/hardware) vast te stellen in deelsectoren van de bouw- en GWW-sector. Daarnaast is inzicht verkregen in BIM-best practices, bestaande uit:

 
  • toepassingsgebieden, oftewel: manieren waarop BIM in de praktijk gebruikt kan worden, zoals visualisatie van oplossingen door middel van het 3D-bouwmodel of het genereren van hoeveelheden uit het bouwmodel

  • implementatievolgorde van de BIM-toepassingsgebieden, waarmee inzicht wordt verkregen in het BIM-implementatieproces dat een organisatie heeft doorgemaakt

  • drijfveren die de toepassing van BIM binnen een organisatie stimuleren, zoals het vergroten van efficiëntie van processen of het verminderen van faalkosten

  • barrières die de toepassing van BIM binnen een organisatie belemmeren, zoals het ontbreken van goed ontwikkelde standaarden voor informatie-uitwisseling of een gebrek aan motivatie binnen de organisatie om de transitie naar BIM door te voeren


  •  

Bij deze resultaten moet benadrukt worden dat een organisatie niet per definitie op alle criteria de hoogste maturity score hoeft te behalen om binnen een project met BIM te kunnen (samen)werken. Een maturity score geeft wel weer op welk aspect een organisatie nog kan groeien.

 

 

 

Vervolgonderzoek
De sectoranalyse vormt de eerste toepassing van het BIM-maturity model. In het vervolg van het tweejarige onderzoekstraject zal het model worden doorontwikkeld voor gedetailleerde BIM-maturity analyses op projectniveau en een bredere sectoranalyse in het najaar van 2015, waarvoor een enquête zal worden ontwikkeld. Het doel van de vervolganalyses is niet alleen om het BIM-maturity model te verfijnen, maar ook om nog waardevollere informatie op te halen door de BIM-maturity diepgaander en breder te onderzoeken.

 

> Download hier de rapportage van de eerste BIM-maturity sectoranalyse

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen