Nevi
0
Nieuws

De inkoopscenario's voor de toekomst

Nieuws 05 april 2019

Na onderzoek onder ruim 2.000 leden geeft de NEVI Kennisroadmap 4 toekomstscenario's.

De NEVI Kennisroadmap Inkoop en Supply Management is tot stand gekomen na een uitvraag onder NEVI leden. En maakt inzichtelijk wat de thema’s en onderwerpen voor de komende jaren in ons vakgebied zijn. 

 

De inkoopagenda is de afgelopen tien jaar veranderd van focus op alleen kostenreductie naar balans tussen kostenreductie, risicomanagement en waardecreatie. Deze verandering is nog niet overal een feit. Wel is het bewustzijn hierover bij organisaties (dus niet alleen bij inkoop) toegenomen. Dit blijkt onder meer uit de top 5 van organisatiedoelstellingen die inkopers meekrijgen. Ook in de toekomst zullen dezelfde 5 doelstellingen de business drivers zijn voor hun organisatie, maar dan in prioriteit verschoven. 
Business drivers NU: 
(1) Minder kosten
(2) Duurzaamheid/MVO
(3) Meer innovatie
(4) Meer kwaliteit
(5) Ethiek/Integriteit  
Business drives Toekomst:
(1) Duurzaamheid/MVO
(2) Meer innovatie
(3) Minder kosten
(4) Ethiek/Integriteit
(5) Meer kwaliteit

 

 

Inkoopontwikkelingen

 

Net als in het onderzoek ‘Ambities in inkoop’ uit 2016 van NEVI-Deal!, heeft kostenreductie ook voor inkopers nog steeds de topprioriteit. Als we kijken naar de kennisbehoeften over 5 jaar dan zien we een nadrukkelijke verschuiving naar meer business thema’s in de top 10. Kostenreductie heeft plaatsgemaakt voor MVI/Sustainability en Automatisering voor Digitalisering. Er zal meer kennisbehoeften zijn naar bredere Supplier Relationship en Supply Chain Management kennisgebieden als innovatie (NPD/ESI), schaarste (leveringszekerheid en beschikbaarheid) en wendbaarheid (adaptieve contractvormen en partnerships). Ook technologische kennisontwikkelingen over het gebruik van business intelligence en big data in de inkoopfunctie zal gaan ontstaan.  
Top 10 Inkoopontwikkelingen (2-3 jaar)
1. Kostenreductie
2. Automatisering (P2P, SAP, IoT)
3. Leveranciersmanagement/SRM
4. MVI-Sustainability
5. Innovatie
6. Business gedreven inkoop
7. Professionalisering inkoopproces
8. Waardecreatie
9. Contractmanagement
10. Beste prijs/kwaliteit verhouding  
Top 10 Inkoopontwikkelingen (> 5jaar)
1. MVI-Sustainability
2. Digitalisering
3. Innovatie
4. Schaarste
5. Wendbaarheid
6. Business Intelligence & Big data
7. Leveranciersmanagement/SRM
8. Supply Chain
9. Waardecreatie
10. Talent development 

 

 

Inkoopvolwassenheid

 

Er is veel geïnvesteerd in de professionalisering van inkoop. Steeds meer organisaties schuiven door op de schaal van inkoopvolwassenheid. De eerste drie inkoopvolwassenheidfasen (inkoop gedreven) laten zich het beste samenvatten als operational excellence. Het gaat hier om het reduceren van overheadkosten, het optimaliseren van organisatie-processen en het leveren van goederen en diensten tegen lagere kosten en met maximaal gemak voor de gebruiker. En daar is niks mis mee. De resultaatgerichtheid en klantoriëntatie zal altijd als hygiëne factor voor inkoop van belang zijn. Net als de volwassenheid van de sector en strategieën die leiden tot een duidelijkere rol van inkoop. De volgende [of: laatste?] drie (business gedreven) fasen zijn te typeren als customer intimacy. Dit betekent dat er steeds gestreefd wordt naar optimalisatie van leveringen en diensten op de exacte behoefte van de gebruiker. Er wordt niet op de waarde van een enkele transactie gelet, maar op de continue waarde van de klanten voor de organisatie. Inkoopinitiatieven zijn hierbij helemaal in lijn met de strategie van de organisatie, en inkoop en business komen in een vroeg stadium bij elkaar om de maximale synergie te behalen. Veel organisaties hebben moeite met de overgang van inkoopgedreven (fase 1, 2, en 3) naar business gedreven inkoop (fase 4, 5, en 6). Echter, niet voor iedere organisatie is deze ontwikkeling naar business gedreven inkoop even noodzakelijk. Bovendien hangt het ook sterk af van de organisatiecontext, de strategie van de organisatie, systeemontwikkeling (ICT) en betrokkenheid van het topmanagement en uiteindelijk het inkoopleiderschap.

 

Trends van buiten inkoop

 

Met welke externe trends moeten we rekening houden? De verandering naar “Samenleving 3.0” is al ingezet en wordt door jullie ook al op alle fronten ervaren als het gaat om digitale- en communicatierevolutie, globalisering, innovatie, veranderingen in normen en waarden en nieuwe economie. Kernwoorden in die nieuwe samenleving zijn decentraal en bottom-up (social impact), platte en zelfsturende organisaties en netwerkstructuren, vloeibaar en flexibel, initiatiefrijk en bovenal met de mens centraal. Er is een paradigmaverandering gaande van exploitatie naar co-operatie, van structuren naar mensen, van waarde ontlenen naar waarde creëren, van lineair naar cyclisch. Organisaties die adaptief zijn en dus snel kunnen inspelen op deze ontwikkelingen zullen ook in de toekomst succesvol zijn cq blijven. 

 

Vertaald naar inkoop betekent dit dat wendbare (inkoop)organisaties en supply chains door samenwerking en partnerships essentieel worden. De succesvolle organisaties van morgen omarmen de veranderingen en gaan er vanuit dat de wereld van vandaag (waarheid) die niet meer van morgen is (VUCA world). Zij hebben een bepaald doel voor ogen en weten daar met de juiste kennis, informatie en mensen te komen. Kenmerkend voor deze organisaties:

 

dat zij alle informatie die tot hen komt kunnen analyseren en daar naar ‘handelen’
dat zij wendbaar zijn. Je kunt het niet alleen; je moet dat samen doen; samenwerking in de keten, maar ook naar wendbare organisatie (samenwerking/hoge externe + interne wendbaarheid)
dat zij intrapreneurs hebben. Zij vertalen de verandering van buiten naar veranderingen intern. Externe wereld wil innovaties binnen brengen; wendbare / smart supply chains (die zichzelf/gemakkelijk configureren/plug and play)

 

Werelden voor inkoop en supply management

 

De wereld van inkoop en supply management moet dus mee veranderen. Leveranciers spelen hierbij een cruciale rol omdat deze flexibiliteit met hen moet worden gerealiseerd onder meer door succesvolle samenwerkingsrelaties aan te kunnen gaan. Nu al zijn leveranciers gemiddeld verantwoordelijk voor 70% van de omzet van organisaties (inkoopquote). Het vermogen van organisaties om flexibele toeleveringsketens te realiseren, is daarmee een belangrijke en strategische succesfactor voor organisaties. 

 

De Kennisroadmap omvat vier ‘werelden’ aan de hand van twee assen. De horizontale as gaat over de toekomstige waardeketen van organisaties. Beslissingen die organisaties nemen bij de leverancierskeuze hebben een directe impact op zaken als duurzaamheid (MVI), innovatievermogen, risicomanagement, klantvriendelijkheid, kosten, etc. Daarmee is de verantwoordelijkheid en het strategisch belang groot om dit goed te organiseren in de haarvaten van de gehele organisatie en alsmede tussen organisaties (leveranciers en ketens van leveranciers). 

 

Op de verticale as is de rol van inkoop en supply management binnen een organisatie uitgezet. De manier waarop inkoop- en supply management wordt georganiseerd zal steeds meer situationeel bepaald zijn en niet alleen meer voorbehouden aan de afdeling inkoop. 

 

Met de uitwerking van de vier werelden (Buying for better business & world, Value Chain Innovation & Co-creation, Smart Supply Chains en A New Economy & Society), bieden we inzicht in en inspiratie naar de toekomst.

 

NEVI Kennisroadmap

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen