Nevi
0
Nieuws

Betaalbaar maken en houden van de zorg in Nederland

Nieuws 14 oktober 2019

Dat is waar Nevi zich op diverse manieren hard voor maakt.

Binnen de zorgsector (cure en care) kan de inkoopfunctie een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van besparingen. Met een jaarlijkse uitgavenpost van ruim 90 miljard, drukt zorg het hardst op de overheidsuitgaven. In de hele zorgketen (zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties) gaat het zelfs om een totaal transactievolume van meer dan 150 miljard euro. Helaas gaat de politieke discussie te vaak over de hoge kosten en te weinig over de winst die behaald kan worden binnen het inkoopvolume en de efficiëntie in de keten.

Inkoopsamenwerking horizontaal én verticaal

(Inkoop)samenwerking is een belangrijke ‘driver’ voor innovatie, duurzaamheid en kostenbesparing. Horizontale inkoopsamenwerking (tussen instellingen) is al een bekend verschijnsel. Gezamenlijke inkoop (verticaal) in de keten (zorgverzekeraar en ziekenhuizen) is relatief nieuw. Door ook hier (meer) samen te werken (dus ook met specialisten en bestuurders ) kan inkoop beter en vooral slimmer. Alleen zo kunnen doelmatig innovaties worden aangejaagd, gezamenlijk verspilling tegengegaan en blijft de zorg in de toekomst betaalbaar en de kwaliteit hoog (of beter nog: hoger). Een goed voorbeeld waar verticale samenwerking zijn vruchten zou kunnen afwerpen is het Sociaal domein, waar zorgverzekeraars en zorginstellingen gezamenlijk zouden moeten optrekken richting gemeenten.

Voorwaarde bij samenwerking is echter wel dat er verder gekeken wordt dan alleen het kostenaspect en het eigen belang. Transparantie, innovatie, wederzijds begrip en gunnen zijn essentieel voor een resultaat waarin alle partijen zich (blijvend) kunnen, zodat er een echt partnership ontstaat.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  • Programma MVI in de zorg 
    Samen met Intrakoop delen wij de ambitie (1) de footprint van onze leden in de zorgsector de komende tien jaar te halveren en (2) dat in de ketens waarin onze leden actief zijn de SDG’s en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) een vanzelfsprekendheid worden. Duurzaamheid wordt geïncorporeerd in de inkoopstrategie van zorgorganisaties. Daarmee dragen inkoop bij aan het verbeteren van de kwaliteit en verlagen van de kosten in de zorg. De komende jaren vormt dit programma een gezamenlijk actief en breed ingestoken traject.  

  • Green Deal Duurzame Zorg
    Meer dan 150 partijen in de zorgsector hebben deze Green Deal inmiddels ondertekend. Het doel is om gezamenlijk afspraken te maken over het terugdringen van CO2-uitstoot, het zuinig omgaan met grondstoffen, het verminderen van medicijnresten in het afvalwater en het bevorderen van een gezond makende leefomgeving bij zorginstellingen. 

Beschikbaarheid medicijnen

Nevi houdt de vinger aan de pols wanneer het gaat over de beschikbaarbeid van medicijnen, of eigenlijk wanneer de beschikbaarheid in het geding komt. Bijvoorbeeld door de naderende Brexit. Het bestuur van Nevi Zorg richt zich op 2 issues: problemen rond certificering en levereringsproblemen. Het meest actuele nieuws wordt maandelijks gedeeld in de Nieuwsbrief Nevi Zorg

Nevi staat voor het versterken van de prestaties in de zorgketen door de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en zorgspecifieke inkoopoplossingen te stimuleren en te delen. De sectie Nevi Zorg zet zich in om inkoop binnen de zorg verder te professionaliseren.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren