Nevi
0
Nieuws

"We hebben goede relaties ontwikkeld met alle belangrijke stakeholders"

Nieuws 28 augustus 2018

Harjan Kuipers over zijn voorzitterschap van NEVI Kring Noord

Nauwe banden met Rijksuniversiteit Groningen


Harjan Kuipers was vier jaar voorzitter van NEVI Kring Noord, waaronder de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vallen. Inmiddels heeft hij de voorzittershamer overgedragen. “Er is in Kring Noord voldoende animo voor een bestuursfunctie. Op drie vacatures kregen we zeven aanmeldingen. We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om de NEVI op de kaart te zetten en ook relevant te worden voor inkopers in een zwaardere senior functie. Je ziet dat dat heeft gewerkt en dat we een rol van betekenis zijn gaan spelen.”


Harjan heeft onder meer de banden met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) aangehaald. “Er is een intensieve samenwerking ontstaan op verschillende fronten. Natuurlijk op het gebied van ontwikkelen en delen van kennis, maar ook als het gaat om het aangaan van nieuwe relaties. Zo treden onze leden op als coach voor internationale studenten, ze geven lezingen en samen met de RuG organiseren we seminars. De thema’s die we voor de sessies uitkiezen zijn strategisch van aard: de impact van de handelsoorlog, brexit, de prijzen van grondstoffen als staal of olie, of de waardepropositie van inkoop.”Bidbook Tesla


Een onderwerp waar NEVI Kring Noord zich landelijk mee in de kijker speelde was het bidbook voor Tesla, dat samen met de provincie Groningen en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) tot stand is gekomen. Kuipers: “Ons voornaamste doel was om hiermee te laten zien dat NEVI inkoop op zeer hoog niveau wil bedrijven. Het was een mooie kans om intensief met de provincie en de NOM samen te werken; relaties die we in de toekomst zeker gaan uitbouwen. We hebben er landelijke publiciteit mee gekregen. Senior inkoop- en logistiekmanagers waren zeer enthousiast en ook nieuwsgierig naar hoe we de inkooprol in zo’n strategisch bid hebben ingevuld.”

Elon Musk heeft nog niet toegehapt, maar veel senior inkopers hapten wel toe en meldden zich aan bij Kring Noord. “We boden voorheen soms wat te weinig inhoud aan mensen in een zware internationale inkoopfunctie. Door dit bidbook, de samenwerking met de RuG en het aantrekken van Ben Tiggelaar als spreker op ons Noord Nederlands Inkoop Congres (NNIC) hebben we een enorme inhaalslag gemaakt. Senior inkopers voelen zich nu meer betrokken, weten elkaar via onze kring makkelijker te vinden en willen ook een rol spelen in het delen van kennis en het begeleiden van jonge inkopers. Er is een nieuwe wind gaan waaien.”Maatschappelijke rol


Hij heeft daarmee het resultaat bereikt dat hem ook voor ogen stond toen hij aan deze opdracht begon. “In de BV Nederland wordt de inkoopfunctie steeds belangrijker. Of het nu gaat om de verduurzaming van ons land, om de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg of om het behouden van werkgelegenheid, inkoop levert daar een bijdrage aan. We hebben als inkopers samen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om die thema’s op een goede manier in te vullen. Dat doe je niet alleen met het bieden van opleidingen, maar vooral door het bij elkaar brengen van mensen die het gemeenschappelijke belang herkennen. En door relaties aan te gaan met de politiek, want deze thema’s staan ook op de agenda van gemeenten, provincies, het Rijk en koepels als VNO-NCW.”Relevant blijven


NEVI pakt deze rol goed op, vindt Kuipers. “Veel van de oorspronkelijke taken van NEVI - opleiden en zorgen voor kennisdeling - kun je automatiseren. Dat doet NEVI met bijvoorbeeld het Kennislab heel goed. Dat zorgt er ook voor dat je meer tijd overhoudt voor de dingen die je niet zo makkelijk elektronisch kunt afhandelen, zoals het aanhalen van de banden met de politiek. Als we in de toekomst relevant willen blijven, ligt daar een uitdaging. Die handschoen hebben we met Kring Noord opgepakt. We hebben goede relaties ontwikkeld met alle belangrijke stakeholders en spreken een woordje mee.”


Naast voorzitter van NEVI Kring Noord was Kuipers ook twee jaar lid van de Ledenraad. “Een fantastisch instrument om de leden meer inspraak te geven. Wij moesten in die beginjaren nog zoeken naar hoe we die rol zouden invullen. Je wilt het NEVI-bestuur niet voor de voeten lopen, maar hen uitnodigen en inspireren om nu al dingen op te zetten waar leden over vijf jaar behoefte aan hebben. Ik denk dat wij een goede start hebben gemaakt waar de huidige Ledenraad goed op voortborduurt. Het is een instrument met meerwaarde.”Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren