Nevi
0
Nieuws

Toename gebruik software voor leveranciersmanagement en spend-analyse

Nieuws 18 september 2018

Het gebruik van inkoopapplicaties neemt langzaam maar zeker toe. Opvallend is dat vooral de basisfunctionaliteiten van applicaties worden benut. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van Qando naar gebruik, kwaliteit en impact van inkoopsoftware bij Nederlandse organisaties.


Software voor leveranciersmanagement: +18%


Met name het gebruik van software voor leveranciersmanagement (+18%) en spend-analyse (+16%) is flink toegenomen vergeleken met 2016. Het gebruik van applicaties voor e-sourcing, contractmanagement en financial savings management laat een lichte groei zien. Het valt op dat er een daling is voor de toepassing van P2P-software. Een mogelijke verklaring volgens de onderzoekers is dat deze software qua implementatie ‘complexer en (mede daardoor) duurder is’.


Spend-analyse: vooral standaardrapportages


Bij software voor spend-analyse valt op dat met name standaardrapporten en spend-dashboards gebruikt worden. Opvallend is dat automatische classificatie en functionaliteiten voor het identificeren van besparingsmogelijkheden sporadisch worden benut.
Bij e-sourcing zijn de meest gebruikte functionaliteiten ingebouwde RfX-templates en het leveranciersportaal voor het indienen van offertes. Het valt op dat weinig gebruik wordt gemaakt van elektronische veilingen.


Applicaties voor contractmanagement


Software voor contractmanagement wordt vooral ingezet voor het bijhouden van einddatums van contracten en het opzoeken van contracten. De software wordt zelden ingezet voor contractonderhandelingen met leveranciers. Ook de mogelijkheden van contract-templates en rapportages voor uitnutting van contracten worden maar bij weinig organisaties benut.


Software voor leveranciersmanagement


Software voor leveranciersmanagement wordt het meeste toegepast voor rapportages over leveranciersprestaties. Het leveranciersportaal wordt slechts door weinig respondenten gebruikt (of is niet beschikbaar) voor het managen van gezamenlijke verbeterprogramma’s. Ook wordt relatief weinig gebruik gemaakt van KPI-bibliotheken en scorecard-templates.


De resultaten van het softwareonderzoek staan uitgebreid besproken in het themanummer van Deal! over digitalisering binnen inkoop dat in oktober verschijnt.


Bron: Qando, Inkoopsoftware Onderzoek 2018.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen