Nevi
0
Nieuws

Stroomlijning supply chain mango's en avocado's Haïti

Nieuws 31 juli 2018

In Haïti zijn de eerste stappen gezet voor de export van avocado’s. Ook is een aanzet gegeven voor verandering van het mango en avocado transportsysteem en betere prijzen voor kleine boeren. Experts van Wageningen Centre for Development Innovation en Wageningen Food & Biobased Research maakten dit mogelijk met technisch advies, het bijeenbrengen van ketenpartijen en door meer transparantie in de supply chain te brengen.

In Haïti zijn de eerste stappen gezet voor de export van avocado’s. Ook is een aanzet gegeven voor verandering van het mango en avocado transportsysteem en betere prijzen voor kleine boeren. Experts van Wageningen Centre for Development Innovation en Wageningen Food & Biobased Research maakten dit mogelijk met technisch advies, het bijeenbrengen van ketenpartijen en door meer transparantie in de supply chain te brengen.


Blockchain


Van de 2 dollar die een mango in de Amerikaanse supermarkt kost, krijgen boeren 2 tot 5 dollarcent. De tussenhandel krijgt daarentegen ongeveer 80 cent. Hier is ruimte voor een betere prijs voor de boer. Een beter systeem geeft boeren de financiële ruimte om investeringen te doen in verdere ontwikkeling van de sector. Hiervoor is advies uitgebracht om per ketenstap informatie te registreren over tijd, temperatuur en kosten. Die informatie kan worden gebruikt voor blockchain of andere keteninformatietoepassingen. Daarnaast zijn partijen in de keten bij elkaar gebracht.


Logistieke handelingen


Een analyse van de mangoketen liet zien dat er met een relatief eenvoudige technische stappen grote slagen zijn te maken in de logistieke handelingen van mango. Nu gaan nog veel mango’s verloren of eindigen als sap. Door boeren te stimuleren het fruit op het juiste tijdstip te plukken zodat de afrijping pas na het transport plaatsvindt, kunnen meer mango’s de markt bereiken.


Digitaliseren van de supply chain


Een tweede stap was het transparanter maken en digitaliseren van de keten. Bij wijze van proef kregen enkele dozen mango’s en avocado’s voor de export direct na de oogst een QR-code. Wie deze proefzending met een mobiele telefoon scande, werd naar een webpagina geleid met informatie over de specifieke teler, de oogstlocatie, temperatuur tijdens het transport en verdeling van de opbrengsten over de ketenspelers. Ook de boer kon vanaf het vertrek zien waar de doos zich bevond.


Tender door de Wereldbank


Nu is aangetoond dat het basisprincipe werkt, gaat een ervaren grote fruithandelaar na een Wereldbanktender in 2019 een jaar lang grootschaliger zendingen realiseren. In een vervolgproject gaan boeren trainingen krijgen om aan de technische eisen te voldoen. Daarmee stijgt de kwaliteit van de producten en zijn meer volume en meer verdiensten mogelijk.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen