Nevi
0
Nieuws

Revisie Overeenkomsten afgerond

Nieuws 25 oktober 2018

Recent is er een vernieuwde versie van de Standaard Service Overeenkomst beschikbaar gekomen.

Recent is er een vernieuwde versie van de Standaard Service Overeenkomst beschikbaar gekomen. Deze modelovereenkomst is tot stand gekomen op basis van een samenwerking tussen de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen), NEVI Zorg (inkopers in de gezondheidszorg) en FHI Medische Technologie.


 


Naast enkele inhoudelijke aanscherpingen is de nieuwe versie qua opzet gebruiksvriendelijker geworden. Verder zijn er een aantal nieuwe bepalingen over software en remote diagnostics opgenomen. Tevens is de Standaard Service Overeenkomst meer in lijn gebracht met de Modelovereenkomst Investeringsgoederen. In aanvulling op de reguliere Standaard Service Overeenkomst is een verkort invulformulier opgesteld. Deze overeenkomst kan worden gebruikt voor kleingoed of wanneer er sprake is van meerdere objecten met sterke verschillen in onderhoudsmodules en/of aanvullende afspraken.


 


Ook de Modelovereenkomst Investeringsgoederen heeft een update ondergaan. Ook de opzet van deze overeenkomst is gebruiksvriendelijk gemaakt. Voorts is het modelcontract aangepast aan inmiddels gewijzigde normeringen. Tot slot is zowel in het Modelcontract Investeringsgoederen alsook de Standaard Service Overeenkomst een artikel opgenomen over naleving van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Het Modelcontract is een praktisch en beknopt document dat als basis dient voor zaken als proefplaatsing, installatie, eigendom, overdracht, risico, aansprakelijkheid en ontbinding.


 


WIBAZ, NEVI Zorg en FHI gaan het gebruik van beide overeenkomsten actief promoten onder de leden. De doelstelling is dat beide overeenkomsten als landelijke standaard gaan fungeren.


 


De contracten zijn te downloaden op www.nevi.nl/zorg.  
Heb je vragen of opmerkingen, wij horen dat graag op e-mail zorg@nevi.nl


 


Tevens is NEVI Zorg bezig nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIG) op te stellen. Hierover is ook gesproken met ActiZ, VGN, NVZ en GGZ Nederland en nu worden de laatste punten op de i gezet. Deze AIG worden samen met de herziene Modelovereenkomst Investeringsgoederen en de herziene SSO, op 31 maart a.s. gelanceerd en toegelicht in een bijeenkomst die NEVI Zorg en FHI samen organiseren. Aanmelden kan hier.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen