Nevi
0
Nieuws

Problemen bij inkoop grondstoffen raken bedrijven in de industrie

Nieuws 31 juli 2018

Uit een verkennend onderzoek van Panteia/EIM onder industriële MKB-bedrijven blijkt dat problemen rond grondstoffen, zoals prijsstijgingen en slechte beschikbaarheid, direct effect hebben op de prestaties van veel bedrijven in de industriesector.

Uit een verkennend onderzoek van Panteia/EIM onder industriële MKB-bedrijven blijkt dat problemen rond grondstoffen, zoals prijsstijgingen en slechte beschikbaarheid, direct effect hebben op de prestaties van veel bedrijven in de industriesector. Een op de drie MKB-bedrijven uit deze sector heeft de afgelopen drie jaar problemen ondervonden bij de inkoop van grondstoffen. Dit heeft directe gevolgen voor de prestaties van deze bedrijven.

 


Onvoldoende beschikbaarheid van grondstoffen belangrijkste probleem
In 60% van de probleemgevallen blijkt onvoldoende beschikbaarheid van grondstoffen het grootste probleem te zijn. In 11% van de probleemgevallen worden te hoge prijzen als probleem genoemd. Voor 23% van de bedrijven met problemen geldt dat zowel de prijs als onvoldoende beschikbaarheid een probleem is. Niet voldoende over grondstoffen kunnen beschikken leidt tot onderbrekingen in de productie. Prijsstijgingen van grondstoffen en onderbrekingen van de productie leiden tot lagere winstmarges en verminderde omzet. Meer dan de helft van de getroffen ondernemers heeft last van deze gevolgen. Ook is er sprake van gevolgschade bij afnemers. Hierbij gaat het vaak niet eens om doorbelasting van prijzen, maar vooral om het niet tijdig kunnen leveren van producten. Dit heeft consequenties voor het imago van de bedrijven en de relatie met hun klanten.


 


Tekort aan grondstoffen levert innovaties op
De verminderde beschikbaarheid van grondstoffen heeft als bijeffect dat 41% van de getroffen bedrijven nu al bezig is met innoveren om verdere problemen te voorkomen. Er wordt gezocht naar alternatieve materialen, efficiënter ontwerpen en nieuwe productieprocessen. Veel MKB-bedrijven uit de industriesector (60%) denken dat ook voor de lange termijn de grondstoffenproblematiek een sterke impuls zal geven aan verdergaande productinnovatie. Daarbij zeggen de MKB-bedrijven vooral vertrouwen in de markt te hebben, bijna 60% denkt dat de problemen rond grondstoffen vanzelf via marktwerking zal oplossen. Bijvoorbeeld: via het doorgeven van prijsstijgingen, door innovatie, of door vervanging van zeldzamere grondstoffen. Bijna een kwart van de bedrijven is het hier echter niet mee eens. De problematiek rond grondstoffen heeft ook in toenemende mate de aandacht van Den Haag en Brussel. De ondervraagde MKB-bedrijven zijn echter van mening dat Den Haag niet genoeg aandacht heeft voor grondstoffen. Het vertrouwen in de Europese Unie is verrassend genoeg iets hoger.


Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Christi Veldhuis-Van Essen, telefoon: 079 322 22 63, email: c.veldhuis@panteia.nl.


Download 'Grondstofschaarste?' als PDF (81KB)


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren