Nevi
0
Nieuws

Onenigheid bij opzeggen duurovereenkomst

Nieuws 14 mei 2018

Regelmatig ontstaat tussen partijen onenigheid wanneer de een de duurovereenkomst opzegt, terwijl de ander dat niet wil. Dan wordt gekeken naar de specifieke regels die gelden voor de opzegging van dergelijke overeenkomsten.

Regelmatig ontstaat tussen partijen onenigheid wanneer de een de duurovereenkomst opzegt, terwijl de ander dat niet wil. Dan wordt gekeken naar de specifieke regels die gelden voor de opzegging van dergelijke overeenkomsten.


Opzegregeling 


Vaak spreken partijen in de duurovereenkomst af hoe deze kan worden opgezegd. De opzegregeling moet dan in principe worden gevolgd. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan een partij eenzijdig van de opzegregeling afwijken. Het wordt lastiger als partijen geen opzegregeling zijn overeengekomen. Dan is onder andere van belang of sprake is van een duurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. 


Duurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?


Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd die niet voorziet in een opzegregeling, is in principe niet opzegbaar. Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is, ook zonder opzegregeling, opzegbaar. De rechter kan echter van oordeel zijn dat voor de opzegging aanvullende eisen gelden. 


3 praktische tips


Wees je ervan bewust dat een lopende handelsrelatie een duurovereenkomst kan zijn (geworden). 
Als een opzegregeling is overeengekomen, is het goed om deze van tijd tot tijd tegen het licht te houden.
Als geen opzegregeling is overeengekomen, bedenk dan of dit misschien alsnog moet gebeuren. 


Bron: Annemarie Bolscher en Eva van Groezen, advocaat bij Louwers IP Technology Advocaten.


Het complete artikel staat in Deal! nr.3 die 18 mei verschijnt. 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen