Nevi
0
Nieuws

Nederlandse toeleveranciers profiteren onvoldoende van groei hightechindustrie

Nieuws 28 november 2018

De Nederlandse hightechindustrie groeit sterk. De Nederlandse toeleveranciers van deze sector profiteren daar echter nauwelijks van. Oorzaak is de felle buitenlandse prijsconcurrentie.

De Nederlandse hightechindustrie groeit sterk. De Nederlandse toeleveranciers van deze sector profiteren daar echter nauwelijks van. Oorzaak is de felle buitenlandse prijsconcurrentie. Dat is één van de belangrijkste conclusies in het rapport ‘Toeleveren aan de hightechindustrie’ van ING. De buitenlandse inkoop door Nederlandse hightech-OEM’ers groeide ongeveer twee keer zo hard als de binnenlandse. Vooral lagere lonen in het buitenland zijn een belangrijke oorzaak. Toch kan de Nederlandse toeleverancier zijn positie versterken, menen de onderzoekers.


Stijging arbeidsproductiviteit


De hogere loonkosten kunnen worden gecompenseerd door de inzet van technologie en kennis. Door robotisering en digitalisering kan de arbeidsproductiviteit stijgen waardoor loonkosten een minder dominante rol spelen.
Een tweede mogelijkheid voor toeleveranciers is om meer klantspecifiek te gaan werken. Digitalisering en de inzet van nieuwe technieken gaan hand in hand met maatwerk en kostenefficiency. OEM’ers kijken steeds kritischer naar de geleverde producten en willen meer dienstverlening op maat en flexibiliteit bij de toeleveranciers. Daar kunnen Nederlandse toeleveranciers op inspelen.


Meer eigen expertise inbrengen


Als derde mogelijkheid kan een toeleverancier meer eigen expertise inbrengen. Kennis hoeft niet altijd volledig bij de eindklant aanwezig te zijn. Door een toenemende complexiteit van machines kunnen toeleveranciers ook worden betrokken bij de productieprocessen van hun klanten.
Deze drie mogelijkheden omzetten in de praktijk is niet eenvoudig. Toeleverende bedrijven moeten eerst een duidelijke positie innemen en een strategische keuze maken. Volgens ING zijn er vier strategieën mogelijk, die eventueel ook zijn te combineren.


Digital First


Een eerste strategie is Digital First, een strategie die erop is gericht om snel en tegen lage kosten te produceren. Dit wordt mogelijk door het order- en productieproces maximaal te digitaliseren, standaardiseren en automatiseren zodat de kosten omlaag gaan. Klanten kunnen alleen standaard producten inkopen op basis van specificaties die de toeleverancier heeft vastgelegd.


Product Plus


Een tweede strategie is gericht op het leveren van producten en het daarnaast aanbieden van extra activiteiten zoals bijvoorbeeld nabewerking, assemblage, logistieke diensten en just in time-levering. Productie blijft in deze strategie de kernactiviteit, maar door meer diensten aan te bieden kunnen klanten beter worden bediend.


Make and Advise


Kern van een derde strategie is het adviseren van de klant door de inzet van vakkennis en expertise over de maakbaarheid van producten. Net als bij de tweede strategie zijn productie en logistiek belangrijk, maar vooral kennis over het productontwerp en materiaaleigenschappen staan hier centraal. Toeleveranciers zetten hun eigen expertise in om de gevraagde producten te optimaliseren.


Design and Service


Nadruk op het ontwerpen van eigen producten en systemen is de kern van de vierde strategie. De toeleverancier produceert niet op klantspecificatie, maar neemt de verantwoordelijkheid voor het product en de prestaties daarvan en kan daarbij ook onderhoudsdiensten voor het systeem aanbieden. Deze strategie is vooral voor system suppliers interessant. De verantwoordelijkheid voor het ontwerp van een systeem ligt bij de toeleverancier.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen