Nevi
0
Nieuws

Lancering online tool voor implementatie ISO 20400 Sustainable Procurement

Nieuws 07 juni 2018

Het doel van de tool is bedrijven en (semi) publieke organisaties te ondersteunen bij het implementeren van MVI.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) doet ertoe. Na de introductie van ISO 20400 begin 2017 als internationale richtlijn voor MVI wordt nu de Webtool ISO 20400 gelanceerd. Een online tool die ondersteunt bij implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. De Webtool ISO 20400 is op 4 juni live en op 7 juni volgt de officiële presentatie. De webtool is een gezamenlijk initiatief van NEN en NEVI. En is gratis te gebruiken.


webtoolISO20400NEVI is initiatiefnemer van de webtool. De financiering geschiedt door het Ministerie van I&M en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel is bedrijven en (semi) publieke organisaties te ondersteunen bij het implementeren van de richtlijn ISO 20400. 


Daarnaast ondersteunt het bedrijven en (semi) publieke organisaties hun eigen prestaties te verantwoorden via een zelfverklaring en te benchmarken met vergelijkbare organisaties. ISO 20400 kent een sterke relatie met ISO 26000:2010 – Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisatiesISO 20400 scan


Een belangrijk onderdeel van de webtool vormt de ISO 20400 scan. In de scan doorloopt men via vragen de verschillende onderdelen van de richtlijn. Het resultaat is een gedetailleerd inzicht van de prestaties van de organisatie op het gebied van MVI en een implementatie-/ verbeterplan voor de vervolgstappen.  De resultaten van de ISO 20400 scan zijn input voor: 


1. Basis voor het implementatieplan ISO 20400
De resultaten van de scan worden vervat in een structuur en opmaak die het mogelijk maakt het te gebruiken als basis voor een implementatieplan ISO 20400. 


2. Resultaatrapport ISO 20400 scan
De resultaten van de ISO 20400 scan worden conform de indeling van de richtlijn ISO 20400 op 3 niveaus weergegeven:
• MVO: Integratie van duurzaamheid en MVI in de organisatie 
• MVI-beleid: Het organiseren van de inkoopfunctie richting duurzaamheid
• MVI-proces: Integratie van duurzaamheid in het inkoopproces.


3. Benchmark
De gewogen resultaten van de ISO 20400 scan worden op de drie hoofdniveaus en per paragraaf uit de ISO 20400 richtlijn afgezet tegen het gemiddelde en de beste resultaten uit de betreffende branche (privaat versus publiek). Dit schept inzicht in de fase van implementatie van maatschappelijk verantwoord inkopen in een organisatie ten opzichte van andere organisaties op alle verschillende facetten van MVI-beleid. Het hele proces komt hierbij aan bod: van het inkoopbeleid, de inkoopstrategie tot uiteindelijk het inkoopproces.


4. Zelfverklaring
De zelfverklaring kan men downloaden en vormt een bewijs van behaalde resultaten.Zelfverklaringsregister: transparantie


Idealiter publiceren bedrijven en (semi) publieke organisaties hun zelfverklaring. Zo komen ze in het register te staan. Bijzonder handig, want zo zijn potentiële samenwerkingspartners ook gemakkelijk te vinden en is meteen inzichtelijk hoe zij het doen wat betreft maatschappelijk verantwoord inkopen. 
Presentatie


Tijdens het PIANOo congres van het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, op 7 juni, wordt de Webtool ISO 20400 gepresenteerd. De webtool wordt gelijkertijd met twee andere tools gepresenteerd: een duurzaamheidscriteria-tool en een aanbestedingstool. Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen