Nevi
0
Nieuws

Jan Telgen adviseert minister van VWS

Nieuws 22 januari 2018

NEVI-hoogleraar Jan Telgen (Universiteit Twente) adviseert minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de implementatie van het Besluit reële prijs. 

Vorig jaar is een besluit afgekondigd van de Staatssecretaris van VWS dat regelt dat gemeenten reële en eerlijke tarieven voor de thuiszorg moeten hanteren. Voor een zorgvuldige implementatie van dit besluit trekken gemeenten en sociale partners gezamenlijk op en hebben met elkaar afgesproken verantwoordelijkheid te nemen. NEVI-hoogleraar Prof. dr. Jan Telgen (Universiteit Twente) vervult de rol van onafhankelijke deskundige en adviseert de regiegroep over het verloop van de implementatie van het Besluit reële prijs en in het bijzonder de ingebrachte signalen over een mogelijk onjuiste toepassing daarvan in de praktijk. Zie hier het besluit van de minister (pdf).

 

Jan Telgen NEVI Hoogleraar

 

NEVI Research Stichting
Voor de ontwikkeling van het vakgebied inkopen en aanbesteden en om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, heeft NEVI de NEVI Research Stichting opgericht. Hiermee financieren we leerstoelen, lectoren, promovendi en wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke motor achter kennisontwikkeling en professionalisering van het inkoopvak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen