Nevi
0
Nieuws

'In 2025 is Metropoolregio Amsterdam een circulaire grootstedelijke regio'

Nieuws 18 juni 2018

Dat staat in het Ontwikkelplan Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de ambitie in 2025 tot de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa te behoren. Onlangs werd het Ontwikkelplan Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam gepresenteerd. Het plan beschrijft drie sporen waarop gefocust gaat worden: circulaire inkoop, inzet op zes grondstoffenstromen en de uitwerking van randvoorwaarden. Het doel van het plan is om bestaande actiepunten in programmatische samenhang te brengen zodat een omslag naar een circulaire economie voor de gehele metropool mogelijk wordt.


Circulair inkopen


‘Circulair inkopen is een gamechanger’, zo staat in het rapport. ‘Als inkoper van producten en diensten is de overheid immers zelf aan zet. Door het aanpassen van inkoopvoorwaarden kan die positie worden benut voor het aanjagen van de circulaire economie.’ Jaarlijks kopen MRA-deelnemers voor € 4 mrd in. Het doel is dat deze partijen in 2022 ten minste 10 procent circulair inkopen, in 2025 moet dit opgelopen zijn tot 50 procent. Vervolgens wordt bepaald hoe snel 100 procent circulair inkopen is.


Lees meer over Circulair inkopen in onze whitepaper 'Weet waar je aan begint'


Grondstoffenstromen


In de regio gaat men concreet aan de slag met zes grondstoffenstromen: textiel, plastics, luiers, E-waste, biomassa en bouw & sloop. Elke grondstofstroom wordt besproken in een werkgroep om kennisuitwisseling te stimuleren. Het richt zich met name op het herbenutten van waardevolle elementen door het wegnemen van belemmerende regelgeving en het creëren van een optimale samenwerking rondom de inzameling van bedrijfsafval.Bekijk ook wat de grondstoffenscanner voor jou kan betekenen.


Randvoorwaarden


Het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving voor het bedrijfsleven is één van de punten die in het rapport wordt aangehaald als een ondersteunende randvoorwaarde om daadwerkelijk een circulaire economie van de grond te krijgen. 


Lees het volledige Ontwikkelplan Circulaire Economie Metropoolregio AmsterdamHet product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen