Nevi
0
Nieuws

Circulair instrumentbeheer scheelt ziekenhuizen 25% kosten

Nieuws 05 februari 2018

Door instrumenten en materialen niet weg te gooien maar na reparatie, revisie en renovatie te hergebruiken, kunnen Nederlandse ziekenhuizen een kwart van hun inkoopkosten besparen. 

Door instrumenten en materialen niet weg te gooien maar na reparatie, revisie en renovatie te hergebruiken, kunnen Nederlandse ziekenhuizen een kwart van hun inkoopkosten besparen. Op die manier kunnen ze bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. Van Straten Medical heeft een programma voor circulair inkopen en circulair instrumentbeheer ontwikkeld dat ziekenhuizen daarbij helpt.


Via renovatie, revisie en preventief onderhoud worden onderdelen en materialen geschikt gemaakt voor hergebruik. Zo verandert het programma de keten van ‘maken-gebruiken-weggooien’ naar ‘maken-gebruiken-hergebruiken’. Circulair Instrumentbeheer betekent ook dat leveranciers incourante en overtollige voorraad in kaart brengt en, na renovatie, opnieuw beschikbaar stelt aan ziekenhuizen. Het instrumentarium dient na renovatie volledig aan alle kwaliteitseisen en de DIN-norm te voldoen.


Nederland wil via een rijksbreed programma voor 2050 een circulaire economie realiseren, waarin grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt. Als tussenstap wil het kabinet dat er in 2030 al 50 procent minder primaire grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiele grondstoffen worden gebruikt. De zorg hierin een voortrekkersrol vervullen en het goede voorbeeld geven aldus Van Straten Medical.


Ook de grondstoffen zoals RVS in het ziekenhuisinstrumentarium zijn namelijk eindig. Bovendien kan circulair instrumentbeheer de inkoopkosten significant verlagen, soms tot wel driekwart van de huidige kosten. De kosten per instrument dalen verder door hergebruik, waardoor kwalitatief instrumentbeheer betaalbaar wordt. Overtollige of incourante voorraden worden tegen renovatiekosten courant gemaakt waardoor ze voor een lange termijn inzetbaar zijn in (andere) ziekenhuizen.


Van de ene locatie waar ze overtollig zijn, kunnen instrumenten ingezet worden op een andere locatie waar er sterke behoefte aan is. Bijvoorbeeld op huurbasis, ‘pay per use’ of in de vorm van een abonnement. Verder neemt de kwaliteit van het snijdend instrumentarium exponentieel toe doordat er proactief beleid is op het gebied van kwaliteit en preventief onderhoud.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen