Nevi
0
Nieuws

Beton: van supply chain naar supply circle

Nieuws 31 juli 2018

Het Betonakkoord is getekend. Vanaf nu 5% recycled materiaal in beton, vanaf 2030 30% minder CO2-uitstoot.

Op 10 juli ondertekenden zo'n 50 van de grootste spelers het Betonakkoord. Producenten, opdrachtgevers en aannemers spreken af om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO2-uitstoot. 


https://nevi.nl/sites/default/new_files/Beton_van_supply_chain_naar_supply_circle_Nieuws_NEVI


Nederland: betonland


In Nederland gebruiken we ieder jaar 15 miljoen m3 nieuw beton. De betonketen is daarmee een van de meest invloedrijke sectoren op het gebied van gebouwde omgeving, infrastructuur, werkgelegenheid en milieu. Nederlands beton is verantwoordelijk voor 3,7 megaton aan koolstofdioxide per jaar, dat is 4% van de industrie en ruim 2% van de totale nationale uitstoot. 


Betere samenwerking in de betonketen


De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn samenwerking en transparantie in de keten, het laten groeien van de vraag naar circulair beton door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen, 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in dat jaar ook een vermindering van minstens 30% CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is het minimum, de intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord: -49% in 2030. 


Start maatregelen realisatie supply circle beton


Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende het Betonakkoord als bewindspersoon namens haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doen ook mee: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Overige ondertekenaars zijn onder andere ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwondernemingen en Cementbouw en VBI als producenten. Onder leiding van Jacqueline Cramer start de keten met invoering van de maatregelen en monitoring van de voortgang. Na de ondertekening op 10 juli kunnen ook andere geïnteresseerde partijen zich aansluiten bij het Betonakkoord.


Interview Van Veldhoven in Deal! 


Onlangs verscheen er een interview met staatssecretaris Stientje van Veldhoven in Deal!. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is een van de belangrijkste instrumenten om een circulaire economie te bouwen, vindt zij. Van Veldhoven riep inkopers op om in gesprek te gaan met de markt. ‘Ga vooral niet achter je bureau bedenken hoe een circulaire uitvraag eruit zou moeten zien.’ Ontvang je de Deal! nog niet? Als je lid wordt van NEVI, dan zit Deal! erbij inbegrepen!


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen