Nevi
0
Nieuws

Zevende druk 'Inkoop in strategisch perspectief' heeft cyclisch inkoopmodel als basis

Nieuws 31 januari 2017

Arjan van Weele reikte het eerste exemplaar uit aan Erik de Bruine, algemeen directeur NEVI

Morgen is de officiële presentatie van de zevende, lang verwachte, zevende druk van Inkoop in strategisch perspectief. Arjan van Weele sloeg daarbij de handen ineen met Jordie van Berkel-Schoonen en Gert Walhof. De Nederlandse inkoopbijbel is strak toegesneden op het hbo-onderwijs en de praktijk. Met behoud van het goede bleef geen steen op de andere.


Shoppen voor professionals
De nieuwe ondertitel is een stuk minder zakelijk dan de oorspronkelijke: ‘Shoppen voor professionals’ heet het nu. Daarmee willen de auteurs aangeven dat de inkoopmaterie ook voor niet-ingewijden toegankelijk is gemaakt. Shoppen doet per slot van rekening iedereen. Maar er is meer veranderd dan alleen de ondertitel. De zevende druk is dunner, 350 pagina’s tegen bijna 500 in de zesde, en bevat tien hoofdstukken tegen 17 in de vorige druk. Het boek is ook rijkelijker geïllustreerd met niet alleen schema’s en overzichten, maar voor het eerst ook met foto’s.


hbo-onderwijs en praktijk
Qua inhoud is, met behoud van het goede, geen steen op de andere gebleven. Het boek is strak toegesneden op het hbo-onderwijs en de praktijk. Elk hoofdstuk start met een actuele casus, evenwichtig verdeeld over de private en publieke sector. Die evenwichtige verdeling heeft alles te maken met de uitgangspunten van het nieuwe boek. ‘Inkoop is een vak waarvoor speciale competenties nodig zijn, maar die verschillen in de kern niet tussen de private en publieke sector’, licht Jordie van Berkel-Schoonen toe.


Focus op inkoopfunctie in private en publieke sector
Tot nu toe was Inkoop in strategisch perspectief vooral toegesneden op de private sector en werd door een apart hoofdstuk aandacht besteed aan inkoop in de publieke sector. De nieuwe druk is in die zin aanzienlijk strakker geworden: de kern van inkoop, de status quo wat betreft kennis en ervaring in tekst en modellen. De focus ligt sterk op de inkoopfunctie als zodanig: wat is nodig om goed in te kopen? Hoé je het dan precies doet, is sector- en situatieafhankelijk en wordt niet behandeld.


Geen how to do-inkoophandboek
De zevende druk is dus weliswaar een laagdrempelig leerboek voor praktisch ingestelde hbo-studenten en praktijkprofessionals, maar gaat veeleer over het ‘waarom’ dan het ‘hoe’. Het is geen how to do-inkoophandboek met tips en trucs. Naast het boek komen er, afhankelijk van specifieke behoeften in het hbo-onderwijs, on line specials. De eerste drie over inkoop in de publieke sector, onderhandelen en supply chain en logistiek staan al op stapel.


Cyclisch inkoopmodel met 4 fasen
‘Al pratend kwam een andere opzet op tafel’, vertelt Arjan van Weele. ‘De back bone is een cyclisch inkoopmodel dat Jordie al een tijd gebruikte en dat zich in de praktijk heeft bewezen. Een mooi uitgangspunt, omdat het inkoopproces geen einde heeft.’ De auteurs onderscheiden vier fasen in dat model: strategiebepaling, inkooptraject, implementatie en beheer. In de beheerfase hebben contract- en leveranciersmanagement een volwaardige plek in het boek gekregen. Daarnaast onderscheiden de auteurs risicomanagement en stakeholdermanagement als voorwaardenscheppende activiteiten.  Wat dat laatste betreft heeft de praktijk namelijk inmiddels wel geleerd dat je als inkoper het gelijk wel aan je zijde kunt hebben, maar dat niet automatisch betekent dat je ook gelijk krijgt. Door: Freek Andriesse. Een uitgebreid interview met de drie auteurs staat in Deal! van februari.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen