Nevi
0
Nieuws

Vaker vast dienstverband aangeboden - 26% meer vraag naar inkopers

Nieuws 28 februari 2017

Het aantal vacatures voor inkopers steeg in het laatste kwartaal van 2016 met ruim 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het aantal vacatures voor inkopers steeg in het laatste kwartaal van 2016 met ruim 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is opmerkelijk gelet op het feit dat het derde kwartaal nog een daling van 13% liet zien. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het vierde kwartaal van 2016’ van Yacht.


De grootste groei in het vierde kwartaal is zichtbaar in de functies van Junior Inkoper (+34%) en Senior Inkoper/Inkoop Manager (+33%). De vraag naar Medior Inkopers en Inkoopadviseurs daalt in het vierde kwartaal met respectievelijk -10% en -4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.


Vakgebied verandert
Het vakgebied van de inkoper verandert in hoog tempo, transparantie binnen de supply chain, ketensamenwerking en circulariteit vereisen nieuwe competenties. “Doorontwikkeling van de inkoopfunctie bij zowel private als publieke ondernemingen leidt tot extra vraag naar ervaren inkoop professionals en nieuw inkooptalent”, aldus Hilbrand van der Kooi, Directeur SCM&P bij Yacht.


Vraag versus aanbod per regio
Naast de vraag naar Inkoop professionals is ook het aanbod van inkoop professionals in kaart gebracht op regionaal niveau. Door de vraag te delen door het aanbod is het verschil aan te duiden in een zogenaamde arbeidsmarkt spanningsindicator. Voor Inkoop professionals loopt die van 1,3 in het derde kwartaal op naar 1,6 in het vierde kwartaal: een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.


Van der Kooi: “Op regionaal niveau zijn grote verschillen waarneembaar. In het westen en de regio Eindhoven groeit de vraag naar inkoopprofessionals harder dan het aanbod. In de regio Groningen en Zeeland ontstaat krapte door het lage aanbod van hoogopgeleide inkoopprofessionals. Met dit gedetailleerde inzicht in de arbeidsmarkt kunnen werkgevers hun recruitment strategie optimaliseren”, aldus Van der Kooi. Bronnen die gebruikt worden om dit aanbod inzichtelijk te maken zijn onder andere afkomstig van CBS, EuroStat en het UWV en worden aangevuld met Yacht’s eigen Beroeps Arbeidsmarkt Survey. De vraag gedeeld door het aanbod levert de arbeidsmarkt spanningsindicator op.


Vast dienstverband wint terrein
In tegenstelling tot een jaar geleden groeit het aandeel vacatures waarin een vast dienstverband wordt aangeboden. Op basis van vacatures waarin het soort dienstverband is gespecificeerd - in vacatures wordt dit niet altijd vermeld - blijkt dat in 60% van de gevallen een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden en bij 40% een flexibele invulling met Interim of ZZP. Een jaar geleden waren deze percentages omgekeerd.
Deze trend in de vraagontwikkeling is waarschijnlijk het gevolg van een toenemend vertrouwen in de economie en door het ontwijken van risico’s rondom de inzet van ZZP als gevolg van de implementatie van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. “Bij veel opdrachtgevers ervaren we terughoudendheid ten aanzien van de inzet van ZZP-ers, terwijl deze grote groep inkoopprofessionals juist hard nodig is in de krappe arbeidsmarkt”, aldus Van der Kooi.Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen