Nevi
0
Nieuws

Professionele inkoop in de zorg kan miljardenbesparing opleveren

Nieuws 14 maart 2017

Dat stelt NEVI in reactie op de vandaag aangekondigde kabinetsplannen.

Wij zijn van mening dat alle spelers in de zorgketen beter en vooral slimmer zaken met elkaar moeten doen. Zo kunnen zij doelmatig innovaties aanjagen, gezamenlijk verspillingen tegengaan en de zorg in de toekomst betaalbaar houden. Om dit te bereiken is een professionalisering van de inkoopfuncties bij alle ketenspelers, waaronder zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, noodzakelijk. 


De Nederlandse overheidsuitgaven aan de zorg bedroegen in 2015 zo’n 95 miljard euro , ruim 14% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit betreft zorg die wordt ingekocht door gemeenten en zorgverzekeraars bij zorginstellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Zo’n 30-50% van het budget van deze zorgverleners wordt vervolgens weer besteed bij eigen leveranciers, die op hun beurt meestal een nog groter percentage besteden aan inkoop. In de hele zorgketen gaat het jaarlijks om een totaal transactievolume van meer dan 150 miljard euro. NEVI stelt dat met een professionele inkoopfunctie in de keten enkele procenten op de kosten kan worden bespaard, oplopend tot enkele miljarden euro’s: een veelvoud van de investeringen in de zorgsector die het kabinet vandaag heeft aangekondigd.


De kracht van professioneel inkopen
In de politieke discussie ligt de nadruk volgens NEVI teveel op de hoge kosten van de zorg en te weinig op de winst die kan worden behaald binnen het inkoopvolume en de efficiëntie in de keten. Door bijvoorbeeld de focus te verleggen naar prestaties van zorgketens kunnen zorgverzekeraars (de grootste inkoopkracht in de zorgsector) zorgkosten en kwaliteit positief beïnvloeden.


Maar ook op kleinere schaal kan het efficiënter inrichten van de inkoopfunctie (binnen de keten) een significante bijdrage leveren. Door inkoop aan te sturen vanuit de directie en door inkopers met gedegen proces- en marktkennis aan te stellen, kan al veel op het totale inkoopvolume worden bespaard en de kwaliteit worden verbeterd. Een voorbeeld van een zorgverlener die haar inkoopfunctie met succes efficiënter heeft ingericht is ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het ziekenhuis realiseert daarmee jaarlijks een besparing van 2 miljoen euro, inzetbaar voor betere zorgverlening, en het eind is nog niet in zicht.


NEVI is van mening dat een goed verankerde, professionele inkoopfunctie essentieel is voor een gezonde zorgsector. Daarom verdient de inkoopfunctie meer aandacht van de politiek in de discussie over het in de toekomst betaalbaar houden van de gezondheidszorg.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen