Nevi
0
Nieuws

Inkoopsamenwerking levert ziekenhuizen 21 miljoen euro op

Nieuws 29 augustus 2017

‘Door intensief samen te werken met verpleegkundigen en specialisten zijn wij steeds meer in staat binnen de acht ziekenhuizen zaken te standaardiseren en op elkaar af te stemmen'. 

Acht Nederlandse ziekenhuizen hebben in drieënhalf jaar tijd gezamenlijk ruim 21 miljoen euro aan kostenreductie gerealiseerd. De ziekenhuizen zijn verenigd in de InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) en hebben door een intensieve samenwerking tussen medisch specialisten en industrie hun inkoopuitgaven fors kunnen terugdringen.

 

Kwaliteit als middel tot kostenreductie

 

De IAZ is in 2009 als inkoopvereniging opgericht. Na enkele jaren van verkenning hebben de ziekenhuizen vanaf 2013 de teugels stevig aangehaald in de samenwerking. Vanwege een toenemende kostendruk en tevens een grote wens om innovaties en kwaliteit te borgen, is de samenwerking zich gaan richten op intensieve samenwerkingsverbanden met de industrie.

 

‘De IAZ is niet puur bezig met kostenreducties om alles maar scherper en goedkoper in te kopen. Wij zoeken juist kwalitatief hoogwaardige producten en innovaties om de kwaliteit van zorg te borgen voor onze patiënten. Door langdurige samenwerkingsafspraken te maken met onze toeleveranciers en hun kennis optimaal te benutten, weten we slimme afspraken te maken die onze zorg ten goede komen en ook nog onze kosten weten te reduceren’ aldus Marco Plasier, directeur IAZ. 

 

Druk vanuit de politiek

 

De gezondheidszorg staat flink onder druk. Vanuit de politiek is er grote pressie op de beheersing van zorgkosten. Tevens blijkt uit diverse studies dat leveranciers van medische apparaten en hulpmiddelen nog steeds grote winsten maken. De acht IAZ-ziekenhuizen hebben door hun proactieve inkoopsamenwerking aangetoond dat een beheersing van zorgkosten mogelijk is. Daarbij zijn belangrijke en strategische leveranciers bereid geweest een deel van hun marge in te leveren ten behoeve van langdurige samenwerkingsafspraken en commitment vanuit de betrokken ziekenhuizen.

 

Verdere kosten reducties haalbaar

 

Op de totale inkoopuitgaven van 630 mio euro verwachten de samenwerkende ziekenhuizen de komende jaren nog minimaal 20 mio euro te besparen. ‘Door intensief samen te werken met verpleegkundigen en specialisten zullen we in staat zijn binnen de acht ziekenhuizen steeds meer zaken te standaardiseren en op elkaar af te stemmen. Dit maakt dat we meer kennis over processen en ingrepen kunnen delen waardoor ons kennisniveau stijgt. Anderzijds is dit voor onze leveranciers interessant, omdat wij als samenwerkingsverband meer uniformiteit hebben en standaardisatie ten toon spreiden’ aldus Marco Plasier.

 

De acht ziekenhuizen hebben al gezamenlijke resultaten geboekt op zaken als pacemakers, handschoenen, lenzen, proceduretrays en wasserijdiensten. Kansen worden gezien in zaken als geneesmiddelen, orthopedische implantaten, ICT producten en diensten, facilitaire producten en diverse medische hulpmiddelen. 

 

De ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de IAZ zijn: Bernhoven, Bravis Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ziekenhuisgroep Twente, Ziekenhuis St. Jansdal.


 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen